Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
V/v tham gia đoàn công tác của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại xã Hòa Sơn ( 8 giờ ngày 4/3/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-03
667.35 KB
138
V/v cung cấp số điện thoại, địa chỉ Gmail của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-03
737.74 KB
151
Giấy mời dự làm việc với đoàn khảo sát tình hình danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại Huyện Lương Sơn ( 8 giờ ngày 5/3/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-02
618.06 KB
191
Giấy mời hội nghị công bố, trao quyết định phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã mới sáp nhập ( 8 giờ 30 phút ngày 3/3/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-02
434.48 KB
165
Dự thảo quyết định ban hành Kem theo kế hoạch chỉ đạo điều hành KT-XH năm 2020 ( Tài liệu phiên họp UBND huyện)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-01
68.24 KB
86
Dự thảo chương trình công tác của UBND huyện năm 2020 ( Tài liệu phiên họp UBND huyện)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-01
1.05 MB
71
Dự thảo kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ KT-XH, thu ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện ( Tài liệu phiên họp UBND huyện)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-01
2.32 MB
68
Dự thảo báo cáo tình hình KT-XH tháng 2, nhiệm vụ tháng 3/2020 ( Tài liệu phiên họp UBND huyện)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-01
980.56 KB
65
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ lần thứ 33, UBND huyện ( 14 giờ ngày 2/3/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-02-28
367.31 KB
134
Giấy mời hội nghị đánh giá tiến độ thu ngân sách và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện ( 14 giờ ngày 3/3/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-02-28
722.45 KB
123

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction