Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Files:
Giấy mời dự trao giải cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của BCT ( 7 giờ 30 phút ngày 30/8/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-29
1018.13 KB
154
Giấy mời về việc mời các đại biểu tham gia khảo sát về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Thời gian 8h00 ngày 03/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-30
572.41 KB
205
Giấy mời hội nghị giao ban, đánh giá tiến độ xây dựng NTM và xây dựng Đô thị loại IV ( 8 giờ ngày 6/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-04
3.15 MB
217
Giấy mời về việc đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ( Thời gian 14h00 ngày 05/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-04
546.42 KB
118
Giấy mời về việc Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Thời gian 8h00 ngày 06/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-05
332.15 KB
181
Giấy mời về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND các xã (Thời gian 8h00 ngày 09/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-05
2.27 MB
210
Kế hoạch trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2019

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-05
382.27 KB
169
Giấy mời hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ( ngày 10;11/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-06
832.39 KB
151
Giấy mời tham gia Đoàn đại biểu người có uy tín đi thăm Ủy ban Dân tộc ( ngày 10/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-06
1.21 MB
180
Giấy mời hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị tại Kết luận số 95/KL-TTr ( 14 giờ ngày 9/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-06
327.39 KB
170

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction