Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Files:
Giấy mời hội nghị thẩm định xét công nhận xã Lâm Sơn, Thanh Lương đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 ( 8 giờ ngày 9/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-06
943.88 KB
161
Giấy mời hội nghị tổng kết hoạt động Cụm Đoàn kết Quân Dân huyện Lương Sơn - Lữ Đoàn 72 giai đoạn 2015-2019 ( 7 giờ 30 ngày 17/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-10
679.54 KB
103
Giấy mời về việc kiểm tra, xác minh việc sạt lở đất do cơn bão số 3 gây ra theo văn bản số 119/UBND-ĐCXD ngày 19/8/2019 của UBND xã Lâm Sơn (Thời gian 8h00 ngày 11/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-10
520.22 KB
86
Giấy mời về việc triển khai kế hoạch số 1953/KH-STC ngày 30/8/2019 của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình (Thời gian 8h00 ngày 11/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-10
497.17 KB
101
Giấy mời Dự Hội nghị tổng kế 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lương Sơn (Thời gian 7h30 ngày 13/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-10
635.81 KB
179
Giấy mời về việc tổng kết và khen thưởng trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Thời gian 8h00 ngày 18/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-10
949.05 KB
187
Giấy mời hội nghị công bố quyết định thanh tra kiểm tra phương tiện giao thông được miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ qua trạm thu phí BOT quốc lộ 6 ( 14 giờ 30 phút ngày 11/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-10
1.87 MB
143
V/v tập huấn triển khai, sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Thời gian 13h30 ngày 13/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-10
876.86 KB
142
Giấy mời về việc tổ chức Hội nghị thống nhất pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn với xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn (Thời gian 14h00 ngày 12/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-11
521.62 KB
115
V/v trưng tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Lương Sơn

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-11
9.05 MB
272

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction