Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Files:
Thông báo triệu tập đối tượng tham gia lớp tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn Luật quảng cáo và các văn bản liên quan về quản lí hoạt động quảng cáo ngoài trời ( 13 giờ 30 phút ngày 27/4/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-04-20
547.78 KB
202
Giấy mời hội nghị thông qua Dự thảo kết luận thanh tra ( 14 giờ ngày 2/5/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-04-23
452.5 KB
238
Giấy mời họp thống nhất nội dung các báo cáo của UBND huyện ( 14 giờ ngày 24/4/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-04-23
268.96 KB
202
Giấy mời phiên họp thứ 18 UBND huyện ngày 3/5/2018 ( có đính kèm tài liệu họp)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-04-27
37.53 MB
391
Giấy mời dự họp tại Sở Tài nguyên và môi trường ( 14 giờ ngày 3/5/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-04-28
248.39 KB
160
V/v thay đổi thời gian làm việc với Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội - Xí nghiệp chè Lương mỹ ( 8 giờ ngày 7/5/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-04-28
330.31 KB
199
Giấy mời lễ công bố bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lí ( 16 giờ ngày 3/5/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-05-02
313.07 KB
244
Giấy mời hội nghị thông qua hồ sơ di tích Đình Hàng Xã, xã Cao Thắng ( 8 giờ ngày 10/5/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-05-07
1.27 MB
137
giấy mời hội nghị xem xét kế hoạch đầu tư các công trình xây dựng thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững ( 8 giờ ngày 8/5/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-05-07
296.15 KB
193
Giấy mời họp xem xét việc tháo dỡ trạm y tế xã Trường Sơn ( 15 giờ 30 ngày 7/5/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-05-07
272.1 KB
148

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction