Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Files:
Giấy mời về việc dự kỳ họp thứ 8 (Bất thường), Hội đồng nhân dân huyện Lương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian 7h30 ngày 17/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-10
595.74 KB
209
Giấy mời về việc Ủy nhiệm đăng cai tổ chức Giải cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình năm 2019 (Thời gian 7h30 ngày 18/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-14
525.23 KB
128
V/v mời dự họp công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lương Sơn lần thứ III (Thời gian 8h00 ngày 16/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-15
471.38 KB
110
V/v Mời dự họp kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lương Sơn lần thứ III của ban chỉ đạo tỉnh (Thời gian 14h00 ngày 16/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-15
544.12 KB
161
Giấy mời về việc tổ chức hội nghị làm rõ những vấn đề công dân phản ánh trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Nông Lâm trường trả ra lại xã Tân Thành (Thời gian 8h00 ngày 20/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-17
528.85 KB
112
( Giấy mời) Kế hoạch tổ chức lễ phát động " Ngày hội trẻ em, học sinh toàn huyện học bơi" phòng chống đuối nước năm 2019

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-20
1.48 MB
88
(Giấy mời) V/v tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cán bộ quản lí, giáo viên giỏi và học sinh giỏi huyện Lương Sơn năm học 2018-2019

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-20
1.27 MB
102
Giấy mời về việc tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tiến độ thực hiện nhiệm vụ về đấu giá quyền sử dụng đất (Thời gian 8h00 ngày 21/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-20
727.9 KB
146
Giấy mời hội nghị triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình ( 14 giờ ngày 21/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-20
255.97 KB
246
Giấy mời về việc tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu vụ mùa và vụ đông năm 2019 (Thời gian 8h00 ngày 22/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-21
636.74 KB
171

NOGTHONMOI

466636345423525

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction