Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời hội nghị sơ kết công tác nông lâm nghiệp và thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ( Ngày 26/6/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-06-22
607.39 KB
180
Giấy mời hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai Luật trợ giúp pháp lí và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ( 8 giờ ngày 27/6/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-06-22
862.84 KB
280
Giấy mời họp lãnh đạo UBND huyện ( 14 giờ ngày 27/6/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-06-22
340.79 KB
206
Giấy mời về việc kiểm tra tình hình thi hành Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã Hội ( Thời gian 7h30 ngày 26/6/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-06-25
717 KB
196
Giấy mời về việc họp nghe báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có đất sử dụng trên địa bàn huyện Lương Sơn

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-06-25
522.91 KB
296
Giấy mời hội nghị thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM năm 2018 xã Tân Vinh ( 8 giờ ngày 3/7/2018) ( Có đính kèm tài liệu để các đại biểu nghiên cứu)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-06-27
14.32 MB
187
Giấy mời về việc tổ chức hội nghị tập huấn điều tra cung - cầu lao động năm 2018 (Thời gian 7h30 ngày 05/7/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-07-02
828.69 KB
209
Giấy mời về làm việc với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam về những phản ánh của người dân liên quan đến các Dự án Resort trên địa bàn huyện (Thời gian 8h00 ngày 04/7/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-07-03
676.03 KB
172
Giấy mời hội nghị thẩm định phương án trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi gà thả vườn do ông Lê Đức Thanh đề xuất ( 8 giờ ngày 4/7/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-07-03
301.52 KB
129
Giấy mời hội nghị thẩm định phương án trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi gà thả vườn do ông Đoàn Quang Anh đề xuất ( 14 giờ ngày 4/7/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-07-03
303.65 KB
152

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction