Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời dự hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị ( 8 giờ ngày 22/8/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-21
287.58 KB
196
Giấy mời về việc xem xét vị trí, địa điểm đầu tư dự án trang trại chăn nuôi gia cầm, nuôi thủy sản và trồng cây ăn quả Gia Hân tại thôn Om Trại, xã Cao Dương (Thời gian 14h30 ngày 26/8/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-23
534.81 KB
122
Giấy mời hội nghị xem xét chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long tại xã Tân Vinh, Nhuận Trạch, Cư Yên ( 14 giờ ngày 27/8/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-23
339.71 KB
165
Giấy mời hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 ( 8 giờ ngày 29/8/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-26
1.37 MB
235
Giấy mời dự hội nghị giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh về thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy ( 8 giờ ngày 28/8/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-26
394.63 KB
221
V/v mời, phân công dự Khai giảng và " Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2019-2020 ( thời gian 7 giờ 30 phút ngày 5/9/2019) ( có đính kèm hướng dẫn, tổ chức và chương trình khai giảng)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-26
3.62 MB
286
Giấy mời về việc tổ chức hội nghi tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lương Sơn, giai đoạn 2010 - 2020 (Thời gian 8h00 ngày 04/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-27
572.56 KB
225
Giấy mời về việc tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thu ngân sách từ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thu tiền, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất (Thời gian 14h00 ngày 04/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-27
620.74 KB
184
Giấy mời về việc lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án khu du lịch sinh thái và bảo tồn văn hóa Hòa Bình tại huyện Lương Sơn (Thời gian 15h00 ngày 28/8/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-27
610.66 KB
211
Giấy mời họp giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến đường điện tại xóm Cời, xã Tân Vinh ( 7 giờ 30 ngày 29/8/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-28
305.35 KB
140

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction