Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Files:
Giấy mời hội nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khảo sát tình hình đầu tư, quản lí, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học tại một số trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-01
373.8 KB
107
Giấy mời về việc quyết định thành lập cụm công nghiệp và chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp xóm Rụt, xã Tân Vinh (Thời gian 8h00 ngày 04/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-01
275.19 KB
116
Giấy mời hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học năm 2019 ( 15 giờ ngày 30/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-30
601.42 KB
159
Giấy mời về việc Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng (Thời gian 7h30 ngày 04/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-30
1.16 MB
171
Giấy mơi tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp tỉnh ( ngày 2/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-27
418.41 KB
159
Giấy mời về việc hội nghị tập huấn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (Thời gian 8h00 ngày 04/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-27
590.56 KB
155
Giấy mời về việc tổ chức họp giải quyết đơn thư khiếu nại, chanh chấp, kiến nghị, phản ánh còn tồn đọng liên quan tới tranh chấp đất đai giữa hộ ông Hoàng Văn Tiến, bà Đặng Khánh Hằng (Thời gian 14h30 ngày 26/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-25
600.7 KB
125
Giấy mời về việc thông báo lịch làm việc tại địa phương theo Kế hoạch số 430/KH-STN&MT ngày 11/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Thời gian 8h00 ngày 26/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-25
527.75 KB
165
Giấy mời hội nghị giải quyết vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện trên địa bàn ( 8 giờ ngày 25/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-24
325.01 KB
100
Giấy mời về việc XD báo cáo chuẩn bị tài liệu bố trí thời gian làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra CP về thanh tra việc thực hiện PL về bảo vệ MT trong hoạt động khai thác khoáng sản (Thời gian 14h00 ngày 27/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-24
546.98 KB
130

NOGTHONMOI

466636345423525

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction