Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời họp thống nhất biện pháp giải quyết nội dung khiếu nại của công ty cổ phần Minh Hoàng và nội dung đề nghị bồi thường đối với các hộ dân thôn Quèn Thị xã Cao Dương ( 8 giờ ngày 14/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-13
332.7 KB
84
Giấy mời tham gia đoàn kiểm tra thực địa lưới điện tại xã Thành Lập và xã Hòa Sơn ( 8 giờ ngày 11/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-10
685.77 KB
85
Giấy mời về việc xem xét vị trí, địa điểm đầu tư dự án trang trại chăn nuôi gia cầm, nuôi thủy sản và trồng cây ăn quả Gia Hân tại thôn Om Trại, xã Cao Dương (Thời gian 14h30 ngày 26/8/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-23
534.81 KB
85
Giấy mời hội nghị xem xét điều kiện thực hiện phương án trang trại trồng cây ăn quả của các cá nhân tại xã Hợp Thanh ( 14 giờ ngày 3/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-02
318.22 KB
86
Giấy mời về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ vật liệu Composite và gỗ tại thôn Tân Sơn, xã Hòa Sờn, huyện Lương Sơn (Thời gian 14h00 ngày 28/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-27
569.8 KB
86
Giấy mời hội nghị xem xét điều kiện đầu tư dự án nhà máy SX keo dính vật liệu XD tại thôn Tân Sơn xã Hòa Sơn ( 14 giờ ngày 3/7/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-07-02
305.46 KB
86
Giấy mời việc giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về Môi trường đối với cơ quan phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Sơn (Thời gian 7h30 ngày 19/6/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-06-18
533.6 KB
87
Giấy mời hội nghị triển khai chủ trương xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cao Thắng ( Giấy mời này thay thế giấy mời số 202)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-17
365.2 KB
87
Thông báo V/v tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-23
668.35 KB
87
Giấy mời số 01/GM-HĐTĐDA về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện ( Thời gian 14h00 ngày 24/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-24
598.35 KB
88

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction