Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời về việc giám sát tình hình thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Lương Sơn (Thời gian 8h00 ngày 24/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-21
266.6 KB
169
Giấy mời họp hội nghị tổng kết công tác nội chính và cải cách tư pháp năm 2019 ( 27/12/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-12-26
365.2 KB
169
Giấy mời hội nghị thẩm định hồ sơ do Tổng công ty 789 - Bộ quốc phòng đề xuất ( 8 giờ ngày 2/3/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-02-28
296.7 KB
170
Giấy mời hội nghị nghiên cứu, khảo sát , lập dự án Nhà máy điện mặt trời kết hợp nông nghiệp thông minh tại thị trấn Lương Sơn ( 8 giờ ngày 20/3/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-19
303.65 KB
170
Giấy mời họp về phát triển đô thị huyện Lương Sơn ( 7 giờ 30 phút ngày 19/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-17
357.69 KB
171
Giấy mời về việc triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' huyện Lương Sơn năm 2018 (Thời gian 7h30 ngày 16/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-15
987.72 KB
171
Giấy mời hội nghị triển khai quy chế và thảo luận phương án xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019 ( 8 giờ ngày 11/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-10
1.06 MB
171
Giấy mời tham gia giải quyết đơn thư của công dân tại xã Tiến Sơn ( nay là xã Liên Sơn) ( 8 giờ 30 phút ngày 17/2/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-02-14
322.93 KB
171
Giấy mời họp BCĐ phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " huyện Lương Sơn ( 15 giờ ngày 8/3/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-03-07
379 KB
172
Giấy mời về làm việc với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam về những phản ánh của người dân liên quan đến các Dự án Resort trên địa bàn huyện (Thời gian 8h00 ngày 04/7/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-07-03
676.03 KB
172

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction