Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời về việc Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2018 (Thời gian 8h00 ngày 28/8/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-23
538.44 KB
208
Giấy mời về việc giải quyết dứt điểm vướng mắc, bất cập liên quan đến đường địa giới hành chính tại khu vực xóm kẽm, xã Lâm Sơn ( Thời gian 14h00 ngày 21/9/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-09-14
503.65 KB
139
Giấy mời về việc giải quyết vướng mắc Địa giới hành chính giữa xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn và xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn (Thời gian 14h00 ngày 05/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-02
562.05 KB
102
Giấy mời về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phấn (Thời gian 14h00 ngày 19/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-16
557.32 KB
117
Giấy mời về việc Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Thời gian 8h00 ngày 06/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-05
332.15 KB
150
Giấy mời về việc họp ban chỉ đạo phát triển du lịch huyện Lương Sơn

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-06-25
472.41 KB
115
Giấy mời về việc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí số 5 về Trường học đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (Thời gian 8h00 ngày 14/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-09
1.22 MB
143
Giấy mời về việc họp lấy ý kiến các ngành và Ủy ban nhân dân xã Cao Dương về sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương (Thời gian 14h30 ngày 18/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-16
581.69 KB
118
Giấy mời về việc họp xem xét đề xuất của các nhà đầu tư dự án nhà ở vào đô thị trung tâm huyện (Thời gian 8h00 ngày 09/7/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-07-05
443.54 KB
169
Giấy mời về việc Khảo sát thực tế khu vực đô thị Lương Sơn mở rộng huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Thời gian 13h30 ngày 19/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-18
579.79 KB
189

NOGTHONMOI

466636345423525

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction