Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời tham gia đoàn khảo sát tình hình quản lí sử dụng đất tại thôn tân Sơn, xã Hòa Sơn ( 14 giờ ngày 1/6/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-05-31
273.54 KB
119
Giấy mời tham gia đoàn kiểm tra hiện trường thống nhất phương án thiết kế rãnh thoát nước đoạn qua thị trấn Lương Sơn ( 8 giờ 30 phút ngày 18/2/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-02-17
303.35 KB
80
Giấy mời tham gia đoàn kiểm tra thực địa lưới điện tại xã Thành Lập và xã Hòa Sơn ( 8 giờ ngày 11/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-10
685.77 KB
99
Giấy mời tham gia đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng NTM xã Hợp Thanh ( 8 giờ ngày 15/3/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-03-13
542.27 KB
149
Giấy mời tham gia đoàn kiểm tra tuyến đường dự kiến BCĐ Trung ương đi kiểm tra, thẩm định huyện NTM ( 7 giờ 30 phút ngày 14/2/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-02-13
346.75 KB
87
Giấy mời tham gia đoàn kiểm tra xác minh đơn phản ánh của các hộ dân tại TK 3, Thị trấn Lương Sơn ( 8 giờ 30 phút ngày 21/6/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-06-19
357.46 KB
157
Giấy mời tham gia đoàn kiểm tra, đánh giá xét công nhận các xã Tân Thành, Hợp Thanh, Trường Sơn, Hợp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 ( Ngày 21 và 24/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
980.61 KB
171
Giấy mời tham gia đoàn làm việc với UBND xã Nhuận Trạch, Hòa Sơn về triển khai kế hoạch xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 ( ngày 12/2/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-02-07
398.16 KB
121
Giấy mời tham gia đoàn thẩm tra mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM xã Hợp Châu ( 8 giờ ngày 11/6/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-06-06
678.63 KB
105
Giấy mời tham gia đoàn thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM tại xã Hợp Thanh, Tân Thành ( ngày 21/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-19
540.16 KB
109

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction