Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời về làm việc với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam về những phản ánh của người dân liên quan đến các Dự án Resort trên địa bàn huyện (Thời gian 8h00 ngày 04/7/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-07-03
676.03 KB
155
Giấy mời về tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Thời gian 8h00 ngày 19/6/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-06-18
678.91 KB
103
Giấy mời về việc bàn giao tiếp nhận lưới điện xã Hòa Sơn và xã Thành Lập, huyện Lương Sơn (Thời gian 8h30 ngày 11/02/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-02-10
564.86 KB
96
Giấy mời về việc chủ trương cho công ty cổ phần xây dựng an sinh phát tại xã Cư yên (Thời gian 8h30 ngày 22/11/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-20
456.47 KB
83
Giấy mời về việc Công ty Điện lực Hòa Bình bàn giao tài sản tại hai xã Hòa Sơn và Thành Lập (Thời gian 14h00 ngày 09/7/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-07-06
377.76 KB
126
Giấy mời về việc giải quyết dứt điểm việc để mất nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Thời gian 8h00 ngày 02/8/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-01
576.85 KB
215
Giấy mời về việc giải quyết kiến nghị của UBND huyện Lương Sơn liên quan đến dự án nhà máy luyện cán đồng An Phú tại xã Tân Vinh (Thời gian 14h00 ngày 31/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-31
262.02 KB
106
Giấy mời về việc giải quyết đơn ngày 14/01/2020 của ông Nguyễn Văn Vạn, thôn Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn (Thời gian 14h30 ngày 15/01/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-01-14
285.51 KB
75
Giấy mời về việc giám sát tình hình thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Lương Sơn (Thời gian 8h00 ngày 24/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-21
266.6 KB
149
Giấy mời về việc giám sát tình hình đầu tư, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học từ nguồn ngân sách nhà nước (Thời gian 8h00 ngày 05/12/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-12-04
290.41 KB
88

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction