Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời về việc kiểm tra tình hình thi hành Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã Hội ( Thời gian 7h30 ngày 26/6/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-06-25
717 KB
181
Giấy mời về việc kiểm tra xác minh việc sạt lở sông Bùi tại xóm Vé, xã Tân Vinh (Thời gian 8h00 ngày 09/01/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-01-08
265.86 KB
82
Giấy mời về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019 (Thời gian 8h00 ngày 31/12/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-12-30
248.6 KB
200
Giấy mời về việc nắm tình hình vụ việc để trả lời đơn tố cáo của công dân (Thời gian 8h00 ngày 08/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-03
288.7 KB
230
Giấy mời về việc quyết định thành lập cụm công nghiệp và chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp xóm Rụt, xã Tân Vinh (Thời gian 8h00 ngày 04/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-01
275.19 KB
131
Giấy mời về việc rà soát dự án Nhà máy chế biến thủy tinh luyện quặng đá kim của công ty TNHH khoáng sản Hòa Bình THT và dự án luyện cán đồng An Phú của công ty cổ phần luyện cán đồng An Phú (Thời gian 14h30 ngày 10/01/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-01-07
345.11 KB
77
Giấy mời về việc tham gia lớp tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 (Thời gian 8h00 ngày 11,12/12/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-12-09
919.27 KB
186
Giấy mời về việc tham quan, khảo sát thực tế nhà máy có quy mô và công nghệ giống dự án luyện cám đồng An Phú đang xin cấp phép tại xóm Nước Vải, xã Tân Vinh (Thời gian 6h00 ngày 04/01/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-01-03
990.45 KB
66
Giấy mời về việc thống nhất kế hoạch tổ chức Ngày hội hữu cơ tại thị trấn Lương Sơn (Thời gian 8h00 ngày 17/8/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-14
471.49 KB
162
Giấy mời về việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra (Thời gian 8h00 ngày 18/11/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-15
1.15 MB
152

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction