Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời tham gia rà soát các dự án, công trình trên địa bàn huyện ( từ ngày 11-16/3/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-11
3.56 MB
278
Giấy mời tham gia tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ tại tỉnh Hòa Bình ( ngày 1,2/8/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-07-25
400.56 KB
178
Giấy mời tham gia tập huấn tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới 2018 ( 7 giờ 30 phút ngày 27/8/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-21
542.12 KB
262
Giấy mời tham gia đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM xã Trung Sơn, Tiến Sơn ( ngày 21/3/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-18
583.15 KB
148
Giấy mời tham gia đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Tân Thành ( 8 giờ ngày 22/8/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-03-19
536.43 KB
144
Giấy mời tham gia đoàn công tác Sở NN và PTNT kiểm tra sản xuất và việc chỉnh trang tuyến đường để Đoàn Trung ương đi kiểm tra thẩm định huyện NTM ( 14 giờ ngày 5/2/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-02-03
722.93 KB
126
Giấy mời tham gia đoàn công tác thăm quan, học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-05
625.6 KB
208
Giấy mời tham gia đoàn công tác thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM đối với xã Long Sơn ( 8 giờ ngày 29/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-24
487.04 KB
142
Giấy mời tham gia đoàn công tác đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 đối với xã Hòa Sơn và Nhuận Trạch ( ngày 25/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-23
630.88 KB
146
Giấy mời tham gia đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-04
361.43 KB
134

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction