Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời về việc giải quyết đơn ngày 14/01/2020 của ông Nguyễn Văn Vạn, thôn Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn (Thời gian 14h30 ngày 15/01/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-01-14
285.51 KB
99
Giấy mời về việc giám sát tình hình thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Lương Sơn (Thời gian 8h00 ngày 24/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-21
266.6 KB
166
Giấy mời về việc giám sát tình hình đầu tư, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học từ nguồn ngân sách nhà nước (Thời gian 8h00 ngày 05/12/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-12-04
290.41 KB
109
Giấy mời về việc giám sát việc thực hiện thu, quản lý, sử dụng các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lương Sơn (thời gian 8h00 ngày 25/11/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-22
259.48 KB
145
Giấy mời về việc giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì hội nghị xem xét vị trí , địa điểm và các nội dung khác liên quan đến phương án trồng cây ăn quả của bà Nguyễn Thị Kim Oanh và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Thời gian 8h00 ngày 22/03/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-21
530.49 KB
128
Giấy mời về việc giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì hội nghị xem xét vị trí, địa điểm và các nội fung khác liên quan đến phương án đầu tư nuôi trồng thủy sản của bà Nguyễn Thị Hồng ( Thời gian 14h00 ngày 22/03/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-21
513.45 KB
158
Giấy mời về việc hội nghị đối thoại với công dân ngày 20/11/2019 (Thời gian 14h00 ngày 03/12/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-12-03
295.28 KB
136
Giấy mời về việc họp nghe báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có đất sử dụng trên địa bàn huyện Lương Sơn

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-06-25
522.91 KB
295
Giấy mời về việc họp triển khai cấp bách khống chế dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện ( Thời gian 8h00 ngày 10/03/2019) (Giấy mời HỎA TỐC)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-08
1.03 MB
194
Giấy mời về việc họp về tình hình sự cố của Công ty TNHH MTV xi măng Trung Sơn (Thời gian 14h30 ngày 17/12/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-12-17
296.55 KB
113

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction