Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Files:
Giấy mời hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 ( 8 giờ ngày 18/2/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-02-14
896.49 KB
264
Giấy mời hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm ( 7 giờ 30 ngày 6/4/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-03-30
438.06 KB
229
Giấy mời hội nghị triển khai quy chế và thảo luận phương án xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019 ( 8 giờ ngày 11/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-10
1.06 MB
135
Giấy mời hội nghị triển khai kế hoạch và các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lương Sơn lần thứ III năm 2019 ( 14 giờ ngày 3/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-02
1.27 MB
149
Giấy mời hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại huyện Lương Sơn năm 2019 (Thời gian 16h00 ngày 28/03/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-27
440.42 KB
109
Giấy mời Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại huyện Lương Sơn ( Thời gian 9h00 ngày 25/03/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-22
1.34 MB
176
Giấy mời hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lương Sơn ( 14 giờ ngày 28/5/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-27
332.68 KB
172
Giấy mời hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ( ngày 10;11/9/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-06
832.39 KB
120
Giấy mời hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của BCĐ đôn đốc thu, nộp ngân sách nhà nước huyện Lương Sơn ( 8 giờ ngày 27/3/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-03-23
327.84 KB
218
giấy mời hội nghị triển khai dự án cải tạo, phát triển đàn bò tại 10 xã huyện Lương Sơn ( 8 giờ ngày 20/3/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-19
524.61 KB
155

NOGTHONMOI

466636345423525

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction