Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Thông báo thay đổi lịch làm việc theo Giấy mời số 265/GM-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện về làm việc với Sở Kế hoạch và Đâù tư

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-25
438.84 KB
123
Giấy mời số 265/GM-UBND về việc làm việc với UBND huyện Lương Sơn về xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 ( Thời gian 14h00 ngày 26/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-24
320.22 KB
146
Giấy mời số 01/GM-HĐTĐDA về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện ( Thời gian 14h00 ngày 24/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-24
598.35 KB
90
Giấy mời số 264/GM-UBND về việc hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Noel 2018 ( Thời gian 9h00 ngày 24/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-21
533.03 KB
100
Giấy mời tham gia đoàn kiểm tra, đánh giá xét công nhận các xã Tân Thành, Hợp Thanh, Trường Sơn, Hợp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 ( Ngày 21 và 24/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
980.61 KB
161
Giấy mời Dự công bố Quyết định, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý ( Thời gian 16h00 ngày 19/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-18
576.5 KB
169
Giấy mời số 216/GM-UBND về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Thực tiễn công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài" trên địa bàn tỉnh Thời gian ( 8h00 ngày 18/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-14
616.02 KB
168
Giấy mời số 260/GM-UBND về việc kiểm tra thực địa và thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp Hồ Suối Vần, xã Liên Sơn huyện Lương Sơn (Thời gian 15h00 ngày 17/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-13
506.86 KB
94
Giấy mời họp thống nhất biện pháp giải quyết nội dung khiếu nại của công ty cổ phần Minh Hoàng và nội dung đề nghị bồi thường đối với các hộ dân thôn Quèn Thị xã Cao Dương ( 8 giờ ngày 14/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-13
332.7 KB
87
Giấy mời hội nghị xem xét, rà soát các danh mục điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 ( 8 giờ ngày 19/12/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-13
435.14 KB
138

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction