Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời thẩm định xét công nhận xã Tân Vinh đạt chuẩn NTM ( 8 giờ ngày 27/9/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-09-24
469.45 KB
145
Giấy mời hội nghị triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện ( 7 giờ 30 phút ngày 28/9/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-09-24
432.57 KB
203
Thông báo về việc thay đổi thời gian bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng điện tử cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2018 ( Thời gian 13h30 ngày 25/9/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-09-24
465.21 KB
135
Giấy mời hội nghị xem xét điều kiện đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất kem Hùng Linh tại xã Thành Lập (14 giờ, ngày 24/9/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-09-21
316.46 KB
124
Giấy mời về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Lương Sơn ( Thời gian 8h00 ngày 25/9/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-09-21
571.41 KB
187
Giấy mời về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến về tổng kết phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2018 ( Thời gian 8h00 ngày 21/8/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-09-20
996.88 KB
143
Thông báo về việc thay đổi thời gian Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của nước ngoài tại Việt Nam ( Thời gian 14h00 ngày 21/9/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-09-20
490.48 KB
93
Giấy mới tham gia đoàn đi tặng quà trung thu tại các điểm trong huyện

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-09-20
868 KB
132
Giấy mời về việc Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng điện tử cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2018 ( Thời gian 7h30 ngày 24,25/9/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-09-19
548.54 KB
217
Giấy mời về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ( Thời gian 8h00 ngày 21/9/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-09-19
525.55 KB
126

NOGTHONMOI

466636345423525

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction