Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời hội nghị thẩm định phương án đầu tư Xưởng gia công lắp ráp thiết bị điện tại xã Hòa Sơn ( 8 giờ ngày 9/8/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-08
301.05 KB
103
Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện tháng 8 năm 2018

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-07
529.51 KB
189
V/ v điều chỉnh thời gian mở lớp bồi dưỡng Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND cấp xã năm 2018

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-07
363.92 KB
126
Giấy mời họp BCĐ ứng dụng công nghệ thông tin huyện ( 14 giờ, ngày 8/8/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-06
1.29 MB
143
V/ v tham gia bồi dưỡng Chủ tịch , phó Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn năm 2018

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-03
749.25 KB
189
Giấy mời Hội nghị trực tuyến về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em ( 8 giờ ngày 6/8/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-03
278.62 KB
131
Giấy mời về việc triển khai, tập huấn, thi công công trình " Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình" Thời gian 8h00 ngày 06/8/2018

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-03
523.37 KB
169
Kế hoạch tập huấn, thi công công trình “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình”

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-02
4.01 MB
151
Giấy mời về việc giải quyết dứt điểm việc để mất nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Thời gian 8h00 ngày 02/8/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-01
576.85 KB
194
Giấy mời hội nghị bàn giải pháp thực hiện kết luận, kiến nghị xử lí về thanh tra và công tác quản lí nhà nước về thanh tra ( 7 giờ 30 ngày 1/8/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-07-30
365.64 KB
209

NOGTHONMOI

466636345423525

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction