Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời hội nghị thông qua dự thảo kết luận thanh tra ( 14 giờ ngày 21/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-19
583.42 KB
174
Giấy mời dự hội nghị tập huấn nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho cán bộ thôn, xóm năm 2018 ( ngày 22/11/2018, tại Hòa Bình)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-19
325.25 KB
140
Giấy mời tham gia đoàn thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM tại xã Hợp Thanh, Tân Thành ( ngày 21/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-19
540.16 KB
106
Giấy mời dự buổi làm việc với Sở Kế hoạch và đầu tư về xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới ( 14 giờ 30 phút ngày 22/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-19
402.71 KB
129
Giấy mời hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 ( 8 giờ ngày 19/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-16
340.54 KB
149
Giấy mời về việc nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-15
364.88 KB
192
Giấy mời về việc triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' huyện Lương Sơn năm 2018 (Thời gian 7h30 ngày 16/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-15
987.72 KB
149
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế về triển khai và nhân rộng mô hình Trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình ( Thời gian 7h30 ngày 14/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-13
524.45 KB
150
Giấy mời tham gia đoàn thẩm định mức độ đạt chuẩn NTM tại các xã phấn đấu về đích năm 2018 ( Ngày 16/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-13
611.84 KB
174
Giấy mời hội nghị kiểm tra tiến độ các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 ( 8 giờ ngày 14/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-13
598.72 KB
135

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction