Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời hội nghị xem xét đề xuất của doanh nghiệp đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang tại xã Trường Sơn ( 8 giờ ngày 10/1/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-09
332.4 KB
183
Giấy mời hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo ANTT an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ( 8 giờ ngày 1/10/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
1.2 MB
249
Giấy mời hội nghị xem xét chủ trương mở rộng xây dựng Đình Sấu Thượng xã Thanh Lương và Miếu Quán Quýt xã Tân Thành ( ngày 10/1/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
744.7 KB
144
Giấy mời họp kiểm điểm, xếp loại chất lượng tập thể TT HĐND huyện ( 14 giờ ngày 9/1/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-07
3.59 MB
200
Giấy mời dự phiên họp lần thứ 25, UBND huyện khóa XIX ( 8 giờ ngày 9/1/2019) ( có đính kèm tài liệu họp để các đại biểu nghiên cứu trước)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-07
24.73 MB
335
Giấy mời hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2019 ( 14 giờ ngày 9/1/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-07
384.65 KB
182
Giấy mời hội nghị xem xét các điều kiện liên quan đến phương án trồng cây ăn quả và cây dược liệu của hộ gia đình tại xã Cao Dương ( 10 giờ ngày 4/1/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-02
358.14 KB
134
Giấy mời hội nghị xem xét các điều kiện liên quan đến phương án trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi trồng thủy sản tại xã Cao Thắng ( 8 giờ ngày 4/1/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-02
378.53 KB
116
Giấy mời hội nghị tuyên truyền, khảo sát về đề án mỗi xã một sản phẩm ( ngày 3/1/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-02
1.42 MB
197
Giấy mời về việc tổ chức cuộc họp kiểm điểm lãnh đạo UBND huyện năm 2018 (Thời gian 13h30 ngày 03/01/2019)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-28
375.86 KB
192

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction