Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Đề xuất Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và Không tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã, thị trấn

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-13
1.44 MB
140
Giấy mời về việc Công ty TNHH phát triển đô thị mới South Glory Elysion đề nghị đầu tư dự án phát triển đô thị mới tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn (Thời gian 15/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-12
415.68 KB
135
Giấy mời hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Quy chế quản lí và mẫu nhãn hiệu chứng nhận " Dê núi Lương Sơn" ( 8 giờ ngày 13/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-08
4.69 MB
239
Giấy mời dự hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát Chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-08
292.53 KB
189
V/v thay đổi thời gian hội nghị họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi xác định ranh giới đất giữ lại và trả ra tại Xí nghiệp chè Lương Mỹ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-08
396.71 KB
121
V/v triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tập huấn về công tác cải cách hành chính

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-07
592.56 KB
167
V/v cung cấp số liệu phục vụ báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo 09 huyện

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-06
764.96 KB
169
Giấy mời về việc tổ chức họp bàn giải pháp gỡ những khó khăn, vướng mắc khi xác định ranh giới đất giữ lại và trả ra của Công ty TNHH MTV tại xã Liên Sơn và Thành Lập ( Thời gian 8h00 ngày 09/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-05
667.72 KB
145
Giấy mời về việc rà soát về thông báo lịch làm việc của Đoàn rà soát theo quyết định số 958-QĐ/TU ngày 24/9/2018 của ban thường vụ tỉnh Ủy ( Thời gian 7h30 ngày 07/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-05
500.29 KB
199
Giấy mời Họp bàn nội dung tổ chức lễ công bố xã Cao Răm đạt chuẩn nông thôn mới ( thời gian 14h00 ngày 06/11/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-02
707.31 KB
159

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction