Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời về việc thực hiện giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp năm 2018 (Thời gian 7h30 ngày 04/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-02
530.16 KB
208
Giấy mời về việc giải quyết vướng mắc Địa giới hành chính giữa xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn và xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn (Thời gian 14h00 ngày 05/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-02
562.05 KB
139
Giấy mời hội nghị bàn giải pháp thu ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm ( 7 giờ 30 ngày 4/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-02
895.99 KB
243
Giấy mời về việc tổ chức hội nghị bàn biện pháp thu nợ tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các hộ gia đình, cá nhân xã Lâm Sơn ( Thời gian 8h00 ngày 05/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-02
522.95 KB
138
Giấy mời hội nghị xem xét điều kiện thực hiện phương án trang trại trồng cây ăn quả của các cá nhân tại xã Hợp Thanh ( 14 giờ ngày 3/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-02
318.22 KB
127
Giấy mời họp đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình nông thôn mới đối với các xã phấn đấu về đích năm 2018 ( 8 giờ ngày 5/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-02
540.14 KB
159
Lịch làm việc với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Nhuận Trạch ( 14 giờ ngày 3/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-01
277.27 KB
143
Giấy mời dự Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 ( thời gian 7 giờ 30 ngày 3/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-01
699.91 KB
161
Kế hoạch tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện (8 giờ ngày 16/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-01
1.56 MB
144
Giấy mời về việc tham gia dự diễn đàn khuyến nông, nông nghiệp" giải pháp chăn nuôi đại gia súc theo chuỗi an toàn thực phẩm vùng Trung du miền núi phía Bắc" năm 2018 ( thời gian 8h00 ngày 04/10/2018)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-01
543.35 KB
171

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction