An ninh - Quốc phòng

 Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, chiều ngày 4/5/2017, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị ký cam kết khu dân cư xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT giai đoạn 2017-2020. Về dự và chứng kiến có Đại tá Trần Văn Hoàn – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp, trường học và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

IMG 7921

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký cam kết khu dân cư xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT giai đoạn 2017-2020

Với nội dung, tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về quy định khu dân cư xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp, các ngành trong việc nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tích cực tham gia đấu tranh với các luận điệu sai trái xuyên tạc, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường phối hợp xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Theo đó, hàng năm cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, trường học có nghị quyết, kế hoạch về công tác ANTT, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không để xảy ra các hoạt động chống phá Đảng, Chính quyền, phá hoại khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật, hoạt động li khai, đòi tự trị, gây rối trật tự công cộng; mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ; khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Thực hiện phòng ngừa các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác; không có tụ điểm phức tạp về TTXH; không phát sinh người nghiện ma túy, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiệm trọng. Hàng năm có 70% khu dân cư, đầu mối trực thuộc đạt tiêu chuẩn “ An toàn về ANTT” và “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.

Tại hội nghị, đại diện 86 đơn vị xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn về thực hiện các quy định an toàn về ANTT giai đoạn 2017-2020.

Sau hội nghị này, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học sẽ tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định với khu dân cư, đầu mối trực thuộc xong trước ngày 25/5/2017.

IMG 7935

Đại tá Trần Văn Hoàn - Phó giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phá án thời gian qua

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong việc phá 2 chuyên án ma túy lớn thu 130 bánh Heroin xảy ra tại địa bàn huyện Lương Sơn ngày 18/3 vừa qua./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị