An ninh - Quốc phòng

 Chiều 28/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), phòng chống khủng bố huyện Lương Sơn năm 2017 đã tổ chức tập huấn diễn tập cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc và khung diễn tập huyện.

IMG 8644

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Quán triệt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ công tác diễn tập KVPT, phòng chống khủng bố huyện năm 2017, Đại tá Vũ Thành Nam, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố là cuộc diễn tập có quy mô, địa bàn rộng với nhiều nội dung mới, đòi hỏi phải tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Do vậy, các thành viên tham gia tập huấn cần nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập; xác định nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ, BTC diễn tập huyện đã được các giảng viên Bộ CHQS tỉnh truyền đạt một số chuyên đề như: Âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và hoạt động trong KVPT; Một số vấn đề về diễn tập KVPT, phòng chống khủng bố huyện năm 2017; cơ chế Đảng lãnh đạo trong các trạng thái quốc phòng và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong khung diễn tập của huyện chuẩn bị các nội dung cho luyện tập, diễn tập... ./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị