DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 24/7, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã  về giám sát tình hình thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; việc thi hành pháp luật quản lí, giáo dục các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; công tác lập hồ sơ quản lý và đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục, chữa bệnh và lao động xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn. Làm việc với Đoàn  về phía huyện có đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Hữu Điền, Phó chủ tịch HĐND huyện; Quách Thị Kiều, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cùng lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Nhuận Trạch.

IMG 9104

Đồng chí Trần Đức Trường – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi giám sát

Tính từ năm 2015 đến 31/3/2017, huyện Lương Sơn tiếp nhận và quản lí 265 đối tượng chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ, trong đó chuyển từ các năm trước là 139 đối tượng, tiếp nhận mới 126 đối tượng, hiện đang quản lí 83 đối tượng (cải tạo không giam giữ 5 đối tượng; án treo 78 đối tượng); có 200 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. Số người nghiện có hồ sơ quản lí là 162 ( 55 người đang quản lí giáo dục tại xã, thị trấn; 11 người cai nghiện tại cộng đồng; 45 người đang quản lí sau cai). Huyện đã chỉ đạo các ngành phối hợp lập 34 hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện. Trên địa bàn huyện hiện có 2 cơ sở điều trị Methadone, đến 31/6/2017 có 75 hồ sơ đăng ký điều trị Methadone và có 43 người nghiện ma túy đang được điều trị Methadone. Sau khi tiếp nhận các đối tượng, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn và phân công các đoàn thể tổ chức quản lý, giám sát các đối tượng theo quy định, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, huyện đã xây dựng mô hình “ Phối hợp, quản lí, giáo dục, giúp đỡ người lầm lối tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Nhuận trạch. Kết quả sau 3 năm triển khai mô hình đã giúp đỡ được 48/56 người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.  Tuy nhiên, công tác nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng còn hạn chế; việc kiểm tra, giám sát đôi khi chưa sâu sát, chưa tạo được nhiều việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và số người nghiện ma túy sau cai nghiện; công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện chưa có sự thống nhất cao giữa các cơ quan quản lí, do đó số người lập hồ sơ đưa vào các trung tâm cai nghiện chưa nhiều so với số người nghiện ma túy hiện có tại địa phương.

Tại buổi giám sát, huyện Lương Sơn cũng đã đề xuất kiến nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp trong thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng; cấp nguồn kinh phí hỗ trợ công tác tái hòa nhập cộng đồng; có chế tài khuyến khích các doanh nghiệp trong giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện sau cai để ổn định cuộc sống; Tập huấn cho các cán bộ cơ sở về công tác tuyên truyền, vận động, tiếp cận với các đối tượng chấp hành xong án phạt tù và các đối tượng hưởng án treo…

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Lương Sơn trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng; công tác quản lí, giáo dục các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; công tác lập hồ sơ quản lý và đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục, chữa bệnh và lao động xã hội. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, Đoàn giám sát đề nghị huyện Lương Sơn trong thời gian tới cần tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, chống kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù, người đang chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giưa các ngành, đoàn thể coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị tại địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và tiếp tục thực hiện công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục, chữa bệnh, lao động xã hộị.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618493
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
344
1836
344
1972018
2708
87773
3618493

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 04:07
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction