DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 16/1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Lương Sơn tổ chức triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 tới các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

HN tuyển quân 3

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị

Trong năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện được tiến hành đúng kế hoạch, bảo đảm thời gian, an toàn, đúng luật. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện tốt ngay từ khâu sơ tuyển, khám tuyển, các bước thực hiện bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự được các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn quan tâm triển khai có hiệu quả.Kết quả, năm 2017, toàn huyện đã giao 203 công dân lên đường nhập ngũ đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

HN tuyển quân 1

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2018, huyện Lương Sơn được giao chỉ tiêu 209 nam thanh niên lên đường nhập ngũ. Để phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu trên giao, lấy chất lượng làm mục tiêu, tuyển những thanh niên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, Hội đồng NVQS huyện đã  tổ chức sơ tuyển 1.250 công dân trong độ tuổi, đã khám tuyển 666 thanh niên. Kết quả số thanh niên có sức khỏe loại I đạt 3,6%; loại II 36,8%; loại III 13,7%; loại IV, V đạt 45,9 %. Hội đồng NVQS huyện đã tiến hành làm hồ sơ NVQS cho 296 công dân.

Trong thời gian tới Hội đồng NVQS huyện sẽ tổ chức hiệp đồng với đơn vị nhận quân; chốt quân số; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; cấp phát quân trang; tổ chức thực hành giao quân. Dự kiến thời gian giao nhân quân sẽ được tổ chức tại huyện vào ngày 5/3/2018.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Hội đồng NVQS huyện và Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn đã làm rõ hơn những khó khăn, thuận lợi trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hiện nay, đồng thời đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới để ngày càng nâng cao chất lượng tuyển quân.

HN tuyển quân 2

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu đã đánh giá cao kết quả công tác tuyển quân năm 2017 của huyện, đồng thời đề nghị Hội đồng NVQS huyện tiếp tục phát huy truyền thống “ Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” tiếp tục chỉ đạo tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Vũ Chi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị Hội đồng NVQS huyện và các địa phương  tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân nhất là nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ tự giác chấp hành thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thực hiện phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cho từng thành viên Hội đồng NVQS với công tác tuyển quân. Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên triển khai tốt các bước trong quy trình tuyển quân; xử lý nghiêm các đối tượng chống đối Luật nghĩa vụ quân sự, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Tổ chức tốt lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao với chất lượng cao nhất./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618439
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
290
1836
290
1972018
2654
87773
3618439

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:46
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction