An ninh - Quốc phòng

 Sáng 27/6, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tập huấn, triển khai Luật trợ giúp pháp lý và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có Bà Quách Thị Kiều, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan khối nội chính và các báo cáo viên pháp luật của huyện.

T. khai luật

 Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước và Cục trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) triển khai nội dung chính và các điểm cần quan tâm của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và Luật trợ giúp pháp lý. Theo đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Luật được bố cục thành 9 chương, 78 điều quy định về:  Nguyên tắc giải quyết bồi thường, phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các xác định thiệt hại để bồi thường, cơ quan có trách nhiệm và trình tự giải quyết bồi thường, quy định về phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại, trách nhiệm hoàn trả...

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, thay thế Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11. Luật có 8 chương, 48 điều quy định về đối tượng được trợ giúp pháp lý; các quy định về chuẩn hóa đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý, quy định tiêu chuẩn tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; các quy định về trình tự thực hiện trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Những điểm mới của Luật như: mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý lên 14 diện người; nâng cao chất lượng hoạt động bằng việc chuẩn hóa đội ngũ và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; tập trung giúp giải quyết các vụ việc cụ thể của đối tượng và nâng cao cơ chế quản lý chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý…Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 sẽ giúp cho hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng chuyên nghiệp và có bước phát triển mới./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị