An ninh - Quốc phòng

 Chiều 7/8, Ban chỉ huy quân sự huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 - NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2018” và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có Thượng tá Nguyễn Quốc Toản– Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình; Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, trưởng tự vệ các cơ quan, đơn vị.

SK huấn luyện

Toàn cảnh hội nghị

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765- NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 280-NQ/ĐU ngày 10/4/2013 của Đảng ủy Quân khu III về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2018 và những năm tiếp theo. Trong 5 năm qua, Ban CHQS huyện Lương Sơn đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành 05 Nghị quyết, 05 kế hoạch về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên nắm vững quan điểm, đường lối nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của quân khu, tỉnh, huyện, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thề của đơn vị, địa phương, tập trung nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo kế hoạch được giao. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, đủ nội dung, thời gian, đảm bảo quân số; trong huấn luyện luôn bám sát phương châm, phương hướng, nhiệm vụ, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp, duy trì thực hiện tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 70%, trong quá trình huấn luyện kết hợp làm tốt công tác dân vận và xây dựng  nông thôn mới. Tiêu biểu có các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác huấn luyện chiến đấu thời gian qua là: Ban CHQS các xã Thanh Lương, Hợp Châu, Tân Thành, Trung Sơn, Long Sơn, Hợp Châu, tân Vinh, Liên Sơn, Hợp Hòa và Thị trấn Lương Sơn.

SK huấn luyện 1

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản– Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị Thượng tá Nguyễn Quốc Toản – Phó chỉ huy trưởng Bộ chi huy quân sự tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được trong công tác nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện Lương Sơn trong 5 năm qua. Đồng chí yêu cầu lực lượng vũ trang trong toàn huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng đảm bảo huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian quy định, sát thực tế, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường hội thi, hội thao, kiểm tra; đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, phương pháp tổ chức huấn luyện và giáo dục chính trị tư tưởng theo tinh thần của Nghị quyết 765- NQ/QUTW; nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của mối cán bộ, đảng viên, thường xuyên bình xét đánh giá chất lượng cán bộ; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức và duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị…

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị