An ninh - Quốc phòng

 Ngày 3/12, Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện thành phố về “ Tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ và thực hiện các quyền của người sử dụng đất, những tồn tại vướng mắc và giải pháp hạn chế khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh”.

HN TT 3.12

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Bùi Hữu Điền – Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

Theo báo cáo, đến nay trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp GCNQSD các loại đất cho các hộ gia đình, cá nhân, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định. Tính đến 31/12/2017 đã thực hiện cấp 1.327.719 GCN với diện tích 305.497,13 ha đạt khoảng  93,7% diện tích cần cấp. Trong giai đoạn (2016-2017) toàn tỉnh đã tiếp nhận, phân loại và xử lí 776 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai và thực hiện các quyền của người SDĐ, trong đó: đơn khiếu nại 168 đơn ( 21,65%); đơn tố cáo 66 đơn ( 8,5%), tranh chấp 128 đơn ( 16,5%), kiến nghị phản ánh 414 đơn ( 53,35%). Các đơn thư khiếu nại, tố cao, kiến nghị được phân loại giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật. Kết quả, đã có 184 vụ việc đã có quyết định giải quyết xong, 17 đơn đang giải quyết, 127 đơn không thuộc thẩm quyền đang được xử lí theo quy định của pháp luật.

Tham gia thảo luận tại các điểm cầu, đại diện các huyện, thành phố đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc cũng như những tồn tại trong công tác giải quyết KN,TC, tranh chấp liên quan đến đất đai, việc cấp GCNQSDĐ như: Hồ sơ địa chính đã lập hoặc GCN đã cấp không đồng nhất; quá trình cấp GCN trước đây có nhiều địa phương cấp sai quy định; đất nông , lâm trường bàn giao cho địa phương quản lí chưa được xem xét cấp GCN, có nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất với diện tích lớn, xây dựng nhà ở và các công trình trên đất vượt quá quy định hạn mức giao đất nên khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện việc cấp GCNQSDĐ;…

HNTT 3.12 a

Đ/c Nguyễn Vũ Chi - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận

Riêng đối với huyện Lương Sơn, từ năm 2016 đến nay, huyện đã nhận 286 lượt đơn, trong đó có 251 lượt đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, đến nay đã giải quyết xong 246 lượt đơn, còn 5 đơn đang tiếp tục giải quyết. Qua việc giải quyết các vụ việc KN,TC liên quan đến đất đai huyện Lương Sơn cũng gặp phải nhiều khó khăn trong việc phối hợp giải quyết giữa các ngành, các cơ quan; công tác quản lí đất đai ở một số nơi còn chưa chặt chẽ; việc tiếp công dân ở một số xã chưa thường xuyên, chưa giải thích rõ cho người dân hiểu nên dẫn đến các vụ việc KN, TC, tranh chấp xẩy ra. Phát biểu với hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Sơn phối hợp tốt với các ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc giải quyết các vụ việc KN,TC, tranh chấp đất đai, rà soát phân loại các thửa đất, diện tích đất chưa được cấp GCNQSDĐ; có văn bản hướng dẫn cụ thể tháo gỡ về hạn mức công nhận QSDĐ trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện nay và đề nghị cho phép được cấp dưới hạn mức quy định, tạo điều kiện để mọi người dân đều thực hiện được nghĩa vụ tài chính khi cấp GCNQSDĐ; đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện trong giải quyết, xử lí các vụ việc hành chính liên quan đến chanh chấp đất đai…

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang đề nghị các huyện, thành phố tập trung rà soát lại các vụ việc KN,TC, tranh chấp liên quan đến đất đai, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình  các bước giải quyết triệt để các vụ việc. Giao sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tham mưu văn bản tháo gỡ các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tòa án và các cơ quan tư pháp phối hợp giải quyết tốt các vụ án hành chính liên quan đến đất đai. Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các ngành để giải quyết tốt các vụ việc; UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai tốt công tác giải quyết các vụ việc KN,TC đến các xã, thị trấn, khi phát sinh vụ việc phức tạp phải báo cáo UBND tỉnh kịp thời; tăng cường công tác quản lí nhà nước về đất đai, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan trong việc giải quyết KN, TC, tranh chấp liên quan đến đất đai; bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của người sử dụng đất…/.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị