DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 4/12, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương (QP - QSĐP) năm 2018. Đại tá Bùi Văn Hùng – Phó bí thư TT Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

TKQS 2018 a

Đại tá Bùi Văn Hùng – Phó bí thư TT Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen  của Bộ CHQS tỉnh cho các đơn vị, cá nhân đạt danh hiệu thi đua tiên tiến năm 2018

TK QS 2018

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2018, công tác QP-QSĐP của huyện Lương Sơn đã được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả khá toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Công tác quản lí nhà nước về quốc phòng được triển khai đồng bộ. Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được thực hiện nghiêm túc, đúng Luật. Trong năm 2018 huyện đã mở được 6 lớp giáo dục QP-AN cho 541 đồng chí thuộc đối tượng 4; tổ chức giáo dục QP-AN cho 100% học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện; xây dựng được 50 chuyên mục quốc phòng và 12 bản tin nội bộ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao. Trong năm huyện Lương Sơn có 8 em học sinh trúng tuyển vào các trường quân đội. Triển khai thực hiện tốt việc hướng nghiệp học nghề, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Rà soát, thẩm định và chuyển Bộ CHQS tỉnh xem xét giải quyết 447 bộ hồ sơ theo Quyết định 62, Thông tư 28 và Dân công hỏa tuyến; chi trả chế độ theo Quyết định 49 cho 139 đối tượng, làm BHYT theo Quyết định 142 cho 11 gia đình diện chính sách. Phối hợp thực hiện tốt công tác “ Đền ơn đáp nghĩa”. Công tác xây dựng lực lượng được quan tâm, các đơn vị được sắp xếp đảm bảo tinh gọn, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; huấn luyện LLDQTV  đạt 84,62%. Công tác huấn luyện SSCĐ thường xuyên được coi trọng, quản lý rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp, tác phong công tác, xây dựng bản lĩnh chính trị và khả năng ứng phó với mọi tình huống xẩy ra của CBCS LLVT huyện ngày càng cao. Năm 2018, huyện Lương Sơn đã chỉ đạo 4 xã tổ chức luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ, được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao. Công tác đảng, chính trị, hậu cần, kỹ thuật có chuyển biến tích cực; quản lý tốt cơ sở vật chất kỹ thuật, đơn vị an toàn tuyệt đối...

Năm 2019, huyện Lương Sơn tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 ( khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Bộ Quốc phòng, của tỉnh, huyện về công tác QP-QSĐP. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện, đảm bảo tuyển gọi công dân nhập ngũ sau khám đúng, đủ và chất lượng. Chỉ đạo 4 xã (Cao Dương, Hòa Sơn, Cao Răm, Trường Sơn) hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt chất lượng, hiệu quả cao. Quan tâm công tác hậu cần, đặc biệt bảo quản, bảo dưỡng tốt các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động bất ngờ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Hùng – Phó bí thư TT Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác QP-QSĐP của huyện Lương Sơn đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời chỉ rõ những điểm mới trong tình hình chính trị, QP-AN hiện nay và đề nghị Huyện Lương Sơn trong năm 2019 tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác QP-QSĐP; quán triệt Luật Quốc phòng, Luật không gian mạng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quân sự - quốc phòng trong tình hình mới. Nắm và quản lí tốt địa bàn, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc; nâng cao chất lượng quản lí nhà nước về quốc phòng; bảo vệ tốt các công trình quốc phòng, đất quốc phòng trên địa bàn...

TKQS 2018 b

Đ/c Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn tặng giấy khen cho 10 tập thể xuất sắc trong công tác QP-QSĐP năm 2018

TKQS 2018 c

Đ/c Nguyễn Đình Đua - Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 20 cá nhân xuất sắc trong công tác QP-QSĐP năm 2018

Tại hội nghị, đã có 3 tập thể, 4 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh khen tặng danh hiệu đơn vị thi đua tiên tiến và chiến sĩ thi đua tiên tiến. UBND huyện tăng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất xắc trong công tác QP-QSĐP năm 2018./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604791
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
271
1973
13217
1930353
76779
54375
3604791

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 04:59
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction