DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 29/8, huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Dự có Đại tá Quách Đăng Phú – Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo TT HĐND huyện; lãnh đạo các ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND, Trưởng ban quân sự các xã, thị trấn.

SK 10 năm

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 10 năm qua, huyện Lương Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân;xây dựng, củng cố tiềm lực chính trị, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng bảo đảm tính toàn diện, vững chắc trongkhu vực phòng thủ huyện. Trong 10 năm, huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 44 lượt xã, thị trấn và tổ chức thành công 2 đợt diễn tập KVPT cấp huyện. Huyện đã đầu tư xây dựng  thao trường huấn luyện, diễn tập rộng 9,6 ha với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng.Thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh. Công tác tuyển quân luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Huyện cũng đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh; ngăn ngừa, đấu tranh, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Kết quả, đã giáo dục quốc phòng cho trên 27 nghìn học sinh, sinh viên và trên 8.300 đồng chí thuộc đối tượng 4. Các chính sách hậu phương quân đội luôn được quan tâm; thường xuyên huy động lực lượng phối hợp làm đường giao thông nông thôn; phòng chống thiên tai, lũ bão, cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo ở địa phương...

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho giai đoạn tiếp theo.

SK 10 năm 1

Đại tá Quách Đăng Phú – Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh  phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quách Đăng Phú – Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân của huyện Lương Sơn trong 10 năm qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò của LLVT huyện trong việc ứng phó với các tình huống về biến đổi khí hậu, khả năng huy động lực lượng, trang bị các phương tiện; cách vận dụng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an làm tham mưu trong xử lí tình huống. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đề nghị huyện Lương Sơn tiếp tục tăng cường chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục kiến thức quốc phòng cho nhân dân; thường xuyên nắm chắc tình hình, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc…

SK 10 năm b

Đ/c Nguyễn Vũ Chi - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

SK 10 năm c

Đ/c Bùi Hữu Điền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Nhân dịp này, UBND huyện Lương Sơn đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630396
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
436
5551
12247
1972018
14611
87773
3630396

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 02:41
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction