An ninh - Quốc phòng

 Ban ATGT tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 21/KH – BATGT về chương trình hành động thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015 với các nội dung: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan (áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu), tổ chức các ngày hội, sự kiện thu hút sự quan tâm, đồng thuận tới việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; lồng ghép và các giờ học, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các hội thi đặc biệt chú trọng tới các bậc phụ huynh học sinh.

Theo đó, Sở GD & ĐT có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, thông báo quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh. Đài PT – TH, Báo Hòa Bình tuyên truyền rộng rãi, tăng thời lượng phát sóng, mở chuyên mục tuyên truyền cho kế hoạch, phổ biến các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ góp phần giảm thiểu hậu quả, tổn thất do tại nạn giao thông.

Đợt 1 của chương trình hành động sẽ bắt đầu từ ngày 6 – 9/4/2015 đôn đốc, nhắc nhở các giáo viên, học sinh chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, xe đạp điện tới trường. Đợt 2 từ ngày 10/4/2015 tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

Tin mới

Các tin khác