An ninh - Quốc phòng

Cử tri tỉnh Hoà Bình kiến nghị:

Đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định “Trường hợp bộ đội xuất ngũ mà không có nhu cầu học nghề thì được thanh toán một khoản bằng giá trị “Thẻ học nghề”.

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách bộ đội xuất ngũ học nghề, thì:

Điều 2. Chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề

1. Bộ đội xuất ngũ có nhu cầu học nghề được Nhà nước hỗ trợ một lần học một nghề”.

Căn cứ quy định trên thì việc hỗ trợ chỉ áp dụng cho bộ đội xuất ngũ có nhu cầu học nghề. Việc Nhà nước hỗ trợ học nghề cho bộ đội xuất ngũ nhằm tạo điều kiện cho quân nhân sau khi xuất ngũ có được việc làm ổn định, tạo thêm thu nhập cho gia đình, góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Đối với quân nhân xuất ngũ nếu không có nhu cầu học nghề thì đã được Nhà nước đảm bảo chế độ, chính sách theo quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung năm 2005; Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26-10-2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005 về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, cụ thể khi hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ: Được trợ cấp tiền tàu xe; phụ cấp đi đường; được hưởng trợ cấp xuất ngũ (mỗi năm phục vụ được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương tối thiểu); trợ cấp tạo việc làm (06 tháng tiền lương tối thiểu) và một số chế độ, chính sách khác.

Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BQP-BTC ngày 14/01/2010 do Bộ Quốc phòng chủ trì, soạn thảo. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng tiến hành đánh giá, tổng kết để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần thiết)./.

Thanh Hoàn ( TH)

Tin mới

Các tin khác