An ninh - Quốc phòng

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình xã hội trên địa bàn, vừa qua, Hội nông dân huyện Lương Sơn phối hợp với Thanh tra huyện tổ chức 2  buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 160 cán bộ, hội viên, nông dân của xã Liên Sơn và Cao Dương.

GDPL 11.2020

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân tại xã Cao Dương

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Thanh tra huyện phổ biến một số nội cơ bản của Luật khiếu nại; những điểm mới quan trọng của Luật tố cáo năm 2018 như: Nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo, quy định về xử lí tố cáo, trình tự, thời gian giải quyết tố cáo, quy định cho phép rút tố cáo, tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo, quy định về việc bảo vệ người tố cáo... Những nội dung cơ bản của Luật tiếp công dân: Nguyên tắc, trách nhiệm tiếp công dân, các hành vi bị cấm khi tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân, của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân. Luật Phòng chống tham nhũng, công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu; phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; xử lí tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng.../.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị