DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 5 tháng 9 năm 2021, UBND huyện Lương Sơn đã ban hành công văn Số: 1709/UBND-VP V/v tạm dừng hoạt động của các chốt “Vùng xanh” trên địa bàn huyện.

Chốt vùng xanh

Chốt vùng xanh kiểm soát chặt chẽ  người ra, vào khu dân cư

Công văn nêu rõ: Sau hơn 40 ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID19, cùng với sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự đồng lòng, ủng hộ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân trong huyện; bằng nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, hiệu quả; đến nay, huyện Lương Sơn cơ bản vẫn đang kiểm soát được tình hình, không có trường hợp nhiễm vi rút SAR-CoV-2 mới, huyện Lương Sơn được coi là “Vùng xanh”, “Vùng an toàn không có dịch COVID-19”. Để đạt được những kết quả như vậy có sự đóng góp rất lớn của các cấp, các ngành, các tổ chức tự quản tại khu dân cư và đặc biệt là ý thức, trách nhiệm cao của mọi người dân, trong đó có 858 người là thành viên làm việc tại 77 chốt “Vùng xanh”, “Vùng an toàn, không có dịch COVID-19” trên địa bàn huyện.

Nhằm tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới phù hợp với tình hình diễn biến mới của dịch. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Tạm thời dừng hoạt động của các chốt kiểm soát “Vùng xanh” trên địa bàn các thôn, xóm, tiểu khu thuộc các xã, thị trấn không có vị trí, địa bàn giáp ranh với các huyện thuộc thành phố Hà Nội từ 12 giờ ngày 06/9/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới. Các lực lượng tự quản tại các chốt kiểm soát “Vùng xanh” tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của các Tổ tự quản, Tổ COVID cộng đồng.

Giao Chủ tịch UBND 07 xã: Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên, Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao và Thanh Sơn có địa bàn, vị trí nằm giáp ranh với các địa phương thuộc thành phố Hà Nội xem xét, hướng dẫn 33 thôn, xóm, khu dân cư thiết lập, tiếp tục duy trì các “Vùng xanh” , đặc biệt là các thôn, xóm có dân cư sống xen canh, xen cư với các địa bàn thuộc thành phố Hà Nội  (Gồm: (1) xã Hòa Sơn, gồm 05 thôn: Cố Thổ, Bùi Trám, Năm Lu, Tân Hòa và Suối Nẩy; (2) xã Nhuận Trạch, gồm 06 thôn: Suối Sếu A, Suối Sếu B, Đồng Chanh B, Đồng Sy, Đồng Sầm và Giếng Êm; (3) xã Cư Yên, gồm 02 thôn: Gò Mè và Liên Khuê; (4) xã Liên Sơn, gồm 11 thôn: Bến Cuối, Lộc Môn, Quán Trắng, Ao Kềnh, Đồng Sương, Sòng, 3/2B, 23/9, Đồn Vận, Liên Hợp và Đất Đỏ; (5) xã Cao Dương, gồm có 02 thôn: Đồng Om và Quèn Thị; (6) xã Thanh Cao, gồm 07 thôn: Song Huỳnh, Chợ Bến, Bá Lam, Xuân Dương, Xuân Thanh, Vệ An và Đa Sỹ; (7) xã Thanh Sơn: Thôn Cáp); việc lập các “Vùng xanh” dựa trên nguyên tắc tự quản, tự nguyện, đặt mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho địa bàn dân cư; có nội quy của “Vùng xanh” được UBND cấp xã đồng ý; tuyệt đối không trở thành rào cản, ngăn cấm những hoạt động, nhu cầu thiết yếu của người dân trong khu dân cư.

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc; Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của Tổ COVID cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở cơ sở trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các lực lượng tham gia Tổ COVID cộng đồng, Tổ tự quản trên địa bàn dân cư trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sỹ”, “mỗi xã, thị trấn là một pháo đài” trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

4. Yêu cầu Công an huyện, Công an cấp xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn trọng yếu, giáp ranh, địa bàn có nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các phòng, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong và ngoài huyện tiếp tục quan tâm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ hoạt động của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, trong đó có các Tổ tự quản, Tổ COVID cộng, các lực lượng tham gia bảo vệ các “Vùng xanh” được an toàn. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614517
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1435
1845
6983
1956058
86505
54375
3614517

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 23:35
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction