An ninh - Quốc phòng

Ngày 1/4, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở, phòng tư pháp các huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi gồm 710 điều, được bố cục thành 6 phần, 29 chương, bao gồm các phần: Quy định chung, quyền sở hữu và các vật quyền khác, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế, pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, điều khoản thi hành. So với Bộ luật  Dân sự 2005, dự thảo Bộ luật giữ nguyên 265 điều, sửa đổi 298 điều, bổ sung 174 điều, bãi bỏ 147 điều.

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp vào những vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật như về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; quyền nhân thân; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức; bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu; hình thức sở hữu; thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác; điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi…

Theo Baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị