An ninh - Quốc phòng

Chiều 4/6, tại Công an tỉnh đã diễn ra lễ ký Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở NN&PTNT trong công tác giữ gìn ANCT, trật trật tự ATXH và công tác bảo vệ rừng. Dự lễ ký có lãnh đạo 3 ngành nêu trên và lãnh đạo Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh.

Lãnh đạo 3 ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở NN&PTNT ký Quy chế phối hợp.

Quy chế gồm 3 chương, 12 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mục đích và nguyên tắc phối hợp giữa 3 ngành. Nội dung công tác phối hợp về trao đổi thông tin; giải quyết các vụ việc, tình huống phức tạp xảy ra; công tác kiểm tra; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về QP-AN, bảo vệ rừng, các mô hình tự quản trong đảm bảo ANTT, bảo vệ, phòng và chữa cháy rừng… Theo đó, Bộ CHQS tỉnh trao đổi các thông tin tình hình có liên quan đến hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ; công tác quốc phòng đối với ngành, địa phương, giáo dục QP-AN. Công an tỉnh trao đổi các thông tin tình hình ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, các mô hình tự quản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH.  Sở NN&PTNT trao đổi thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, khu vực trọng điểm cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; những địa bàn cần chú ý để tăng cường sự chỉ đạo đối với lực lượng dân quân tự vệ, công an xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn và các lực lượng khác trong bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Ba ngành thực hiện luân phiên hàng năm chủ trì tổ chức hội nghị giao ban quý, 6 tháng, năm; căn cứ vào tình hình hình có thể giao ban đột xuất. Định kỳ 5 năm/lần tổ chức sơ kết, khen thưởng việc thực hiện Quy chế.

Mục đích của việc ký kết Quy chế nhằm đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với dân quân tự vệ, công an xã, kiểm lâm địa bàn trong công tác giữ gìn ANCT, trật tự ATXH, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương, cơ sở, nhất là khi có tình huống phức tạp xảy ra. Quy chế đã ban hành sẽ được chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cả 3 cấp tỉnh, huyện xã và các đơn vị.

TheoBaohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị