Theo Báo cáo số 367-BC/TU ngày 18/6/2015 về “tình hình, kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh từ tháng 1/2013 đến nay thì “100% các cuộc thanh tra có nội dung về quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng… đều phát hiện sai phạm về kinh tế”. Tuy nhiên, số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít, tỷ lệ thu hồi tiền vi phạm chưa cao.

 

Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/3/2015, Thanh tra tỉnh đã ban hành 367 kết luận thanh tra, trong đó nêu rõ phát hiện sai phạm về kinh tế gây thiệt hại 42,4 tỷ đồng. Hình thức xử lý kiến nghị thu hồi vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý để nộp NSNN số tiền 22 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi số tiền 19,8 tỷ đồng (đạt 89,8%); kiến nghị xử lý khác về kinh tế (không thanh toán, thi công bổ sung, trả lại tiền cho tổ chức công dân, xử phạt hành chính…) giá trị 20,3 tỷ đồng, đến nay đã thực hiện được 17,1 tỷ đồng (đạt 84,4%). Đồng thời đã khiển trách 1 tập thể và 3 cá nhân; xử lý kỷ luật cảnh cáo và bãi nhiệm chức vụ về đảng, chính quyền và đoàn thể 1 cá nhân; chuyển công tác khác 3 cá nhân; đang kiểm điểm và xem xét kỷ luật 1 tập thể, 6 cá nhân. Số vụ việc chuyển cơ quan điều tra, cơ quan Kiểm tra Đảng là 3 vụ việc.

Như vậy, kết quả thanh tra từ năm 2013 đến nay đã có chuyển biến tốt; việc phát hiện, xử lý vi phạm nhiều hơn các năm trước; chất lượng, hiệu quả và kết quả thanh tra được nâng cao, việc phát hiện xử lý tham nhũng và sai phạm kinh tế có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hình hình sai phạm về quản lý kinh tế còn tiếp tục xảy ra với mức độ khác nhau. Các tổ chức thanh tra đã triển khai nhiều biện pháp đôn đốc nhưng việc thu hồi chưa triệt để, việc xử lý về kinh tế chậm được thực hiện; công tác kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân chậm. Chất lượng một số kết luận thanh tra chưa cao, kiến nghị xử lý còn chung chung, chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn trong quá trình đôn đốc, kiểm tra xử lý sau thanh tra.

Cụ thể như một số trường hợp phải thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra liên quan đến cá nhân nhưng đến thời điểm tranh tra các cá nhân này đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác hoặc liên quan đến tổ chức nhưng đến thời điểm thanh tra đã giải thể hoặc không còn hoạt động trên địa bàn tỉnh, nên việc thu hồi gặp khó khăn. Do phân bổ, cấp vốn đầu tư còn nợ đọng, công trình chưa quyết toán nên việc theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện giảm trừ quyết toán, loại khỏi giá trị không thanh toán gặp khó khăn. Pháp luật cũng chưa có những biện pháp chế tài xử lý mạnh mẽ đối với việc chấp hành kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

Theo số liệu thống kê việc phát hiện, thanh tra và xử lý sau thanh tra các vụ việc sai phạm cho thấy kết quả xử lý sau thanh tra (thu hồi tài sản và không thanh toán, thi công bổ sung, trả lại tiền, xử phạt hành chính…) tại một số đơn vị không đạt. Cụ thể như: Thanh tra huyện Tân Lạc kiến nghị thu hồi 901 triệu, thực hiện được 745 triệu (đạt 83%), không thanh toán, thi công bổ sung 219 triệu, thực hiện được 59 triệu (đạt 27%); Thanh tra huyện Lạc Thủy kiến nghị thu hồi 571 triệu, thực hiện được 346 triệu (đạt 60%); Thanh tra huyện Đà Bắc kiến nghị thu hồi 429 triệu, thực hiện được 312 triệu (đạt 72%), không thanh toán, thi công bổ sung 34 triệu, thực hiện được 0 đồng…

Trước thực tế này, trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tập trung thanh tra công tác quản lý Nhà nước, chú trọng vào các lĩnh vực có nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; thực hiện tốt tranh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời nâng cao hiệu quả thanh tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền do hành vi vi phạm.

TheoBaohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction