DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày17/6, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị chuyên đề về công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn huyện. Dự có Ban tiếp công dân huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND, ban tiếp công dân các xã, thị trấn.

HN CĐ tiếp CDĐồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình KNTC trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp, huyện đã tiếp 133 lượt với khoảng gần 300 công dân, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, liên quan đến đất đai 122 lươt, lĩnh vực khác 21 lượt, có 6 đoàn đông người. Đã tiếp nhận 165 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh (trong đó, lĩnh vực đất đai 134 đơn, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 20 đơn, lĩnh vực khác 19 đơn). Qua phân loại, xem xét có 14 đơn không đủ điều kiện xử lí và 37 đơn có nội dung trùng lặp; số đơn còn lại được ban tiếp công dân xử lí đúng thời gian, thời hiệu đạt 98%. Đến nay còn 2 vụ việc tồn đọng từ năm 2021 chuyển sang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung rà soát, xem xét lại từng vụ việc, đơn thư phản ánh của công dân. Trên cơ sở đó giao cho các cơ quan, đia phương phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tăng cường phối hợp tập trung giải quyết đơn thư KNTC đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục, không đùn đẩy trách nhiệm, thuờng xuyên báo cáo UBND huyện theo quy định. Giao Thanh tra huyện tham mưu tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giải quyết đơn thư. Đẩy mạnh thực hiện CCHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, không để chậm, quá hạn hồ sơ. Giao phòng TN-MT chủ trì phối hợp xây dựng quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC liên quan đến đất đai. Các xã, thị trấn duy trì lịch tiếp công dân, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Ban tiếp công dân. Coi trọng công tác hòa giải, tranh thủ ý kiến người có uy tín trong giải quyết đơn thư KNTC. Tăng cường kiểm tra công vụ, tiếp công dân và tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction