DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Xác định thực hiện cải cách tư pháp (CCTP) theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Toà án (TA). Tuy vậy, để thực hiện tốt lộ trình này của ngành TAND tỉnh vẫn còn nhiều trăn trở từ phía những người trong cuộc..

TAND tỉnh tổ chức xét xử lưu động tại các địa bàn xảy ra vụ án góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Ảnh: TAND tỉnh xét xử lưu động tại huyện Tân Lạc, ngày 28/7/2015).

Đồng chí Hà Quang Dĩnh, Chánh án TAND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh cho biết: Những năm qua, thực hiện lộ trình CCTP theo tinh thần Nghị quyết số 49, ngành TA tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử. Trong đó, xác định việc đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên toà là khâu đột phá; đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại TA để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử; hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm; giải quyết dứt điểm các vụ án lớn, trọng điểm...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, những năm qua, ngành TA đã thực hiện tốt mục tiêu xây dựng TA là trung tâm, trong đó, công tác xét xử là khâu trọng tâm đột phá. Xác định rõ những nhiệm vụ trọng yếu, ngành TA đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị đồng bộ phục vụ công tác xét xử. Về công tác tổ chức cán bộ, ngành thường xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ được tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác CCTP hành chính trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành TA với các ngành trong khối Nội chính và các cơ quan Tư pháp trong việc giải quyết, xét xử các loại án. Tuy nhiên, theo đồng chí Hà Quang Dĩnh, hiện nay, lộ trình thực hiện CCTP của ngành TA vẫn còn nhiều khó khăn. Đơn cử như thực hiện lộ trình CCTP theo tinh thần Nghị quyết số 49 đã xác định xây dựng TA là trung tâm. Nhưng thực tế hiện nay, việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc tại một số cơ quan TA cấp huyện vẫn còn thiếu thốn, hạn chế, chưa đáp ứng được các hoạt động CCTP. 

Đội ngũ cán bộ được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ nhưng việc bổ nhiệm chức danh tư pháp còn quá ít, bất cập so với thực tế và vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Trong khi tỷ lệ án ngày càng nhiều, số cán bộ có chức danh tư pháp vẫn giữ nguyên hoặc giảm. Ví như TAND tỉnh hiện có 10 cán bộ có chức danh tư pháp thẩm phán, trong khi đó, để giải quyết số lượng án ngày càng nhiều cần ít nhất 15 cán bộ có chức danh tư pháp thẩm phán. Tương tự như vậy, nhu cầu thực tế về bổ nhiệm cán bộ có chức danh tư pháp ở TAND cấp huyện, thành phố cũng đang là một vấn đề cấp thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên thực tế, TAND cấp huyện, thành phố cần khoảng 10 cán bộ có chức danh tư pháp thẩm phán. Tuy vậy, hiện toàn tỉnh chỉ có TAND thành phố Hoà Bình có 10 cán bộ có chức danh tư pháp thẩm phán, TAND huyện Lương Sơn có 7 cán bộ có chức danh tư pháp thẩm phán. Các huyện còn lại hầu hết chỉ có 3 cán bộ có chức danh này. Với thực tế đó, để giải quyết lượng án ngày càng nhiều, ngành TA xác định mỗi người phải làm việc bằng 2.

“Trong điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn về điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, đảm bảo có đủ đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp theo quy định nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử, thực hiện lộ trình CCTP theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, chúng tôi chỉ biết kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét bổ nhiệm các chức danh tư pháp theo quy định và động viên cán bộ nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án” - Đồng chí Hà Quang Dĩnh chia sẻ. Với nỗ lực vượt khó, năm 2015, TAND hai cấp tỉnh đã thụ lý 2.309 vụ án các loại, tăng 77 vụ so với năm 2014; đã giải quyết 2.281 vụ, đạt tỷ lệ 98,8%. Trong đó, thụ lý 613 vụ án hình sự, 987 bị cáo, tăng 5 vụ, giảm 142 bị cáo so với năm 2014; đã giải quyết 607 vụ với 979 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,02%. TAND tỉnh và các huyện, thành phố thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 545 vụ 902 bị cáo đã giải quyết 539 vụ 849 bị cáo. TAND tỉnh thụ lý và giải quyết theo trình tự phúc thẩm 68 vụ, 85 bị cáo.

Cùng với đó, năm 2015, TAND hai cấp của tỉnh đã thụ lý 269 vụ việc dân sự. Đã giải quyết 259 vụ, đạt tỷ lệ 96,3%. Trong đó, TAND các huyện, thành phố thụ lý sơ thẩm 237 vụ, việc, đã giải quyết 227 vụ việc. Quá trình giải quyết đã hoà giải thành 103 vụ, bằng 45,37%. TAND tỉnh thụ lý và giải quyết theo trình tự phúc thẩm 32 vụ. án hôn nhân và gia đình thụ lý 1.318 vụ việc, đã giải quyết 1.311 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,4%. Quá trình giải quyết đã hoà giải đoàn tụ và hoà giải thành 1.027 vụ, bằng 79,6%. án kinh doanh thương mại, TAND hai cấp đã thụ lý 46 vụ  kinh doanh thương mại, đã giải quyết 43 vụ, đạt tỷ lệ 93,47%. Quá trình giải quyết đã hoà giải thành 18 vụ, bằng 43,9%. Án lao động TAND hai cấp thụ lý 18 vụ, đã giải quyết 17 vụ, đạt tỷ lệ 94%. Quá trình giải quyết đã hoà giải thành 5 vụ, đạt tỷ lệ 31,25%. Án hành chính thụ lý 42 vụ, đã giải quyết 41 vụ, đạt tỷ lệ 97,6%. Trong đó, TAND huyện, thành phố thụ lý theo trình tự sơ thẩm 19 vụ, TAND tỉnh thụ lý và giải quyết theo trình tự phúc thẩm 23 vụ. Ngoài ra, trong năm 2015, TAND hai cấp của tỉnh cũng đã tổ chức được 160 phiên toà lưu động tại các nơi xảy ra vụ án.

Tuy số lượng các vụ án năm 2015 tăng so với năm 2014, tính chất của các vụ án đa dạng, rất phức tạp nhưng do quán triệt tốt phương châm nâng cao chất lượng, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội của ngành TA đã góp phần đề cao tính giáo dục, phòng ngừa chung góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần đấu tranh, phòng - chống tội phạm trong nhân dân.

Theo Baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614859
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
299
1478
7325
1956058
86847
54375
3614859

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-30 05:32
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction