DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Chiều 10/12, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục V28, X15 (Bộ Công an), Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Quân khu 3, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ.

Hội nghị đánh giá, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, ngành, nhân dân, lực lượng công an, quân sự tỉnh đã tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định số 77 và Thông tư số 07 của lãnh đạo 2 bộ. Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đã ký quy chế phối hợp trong trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin; vận động quần chúng, giáo dục QP-AN; đấu tranh phòng, chống tội phạm; huấn luyện, đào tạo, tổ chức diễn tập; xây dựng, bảo vệ lực lượng và một số nội dung, mặt công tác khác. Trong quá trình thực hiện, hai ngành thường xuyên tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đề ra những chủ trương, giải pháp chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Nổi bật là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền QPTD, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Tuy nhiên, việc quán triệt nghị định tại một số đơn vị chưa được sâu sắc. Một số nội dung phối hợp chưa kịp thời. Công tác giao ban, kiểm tra, hướng dẫn, khen thưởng chưa thực hiện đúng như nội dung quy định. Hội nghị đã chỉ ra 5 nguyên nhân của hạn chế và thống nhất 7 nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích dự báo tình hình trong thời gian tới và nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện tốt hơn Nghị định số 77 của Chính phủ. Để làm được điều đó, đồng chí nhấn mạnh hai ngành cần tập trung vào 4 nhiệm vụ chính. Đó là, công tác phối hợp phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý thống nhất của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Cần quán triệt cho CB, CS nhận thức sâu sắc về quan điểm của Đảng về nhiệm vụ QP-AN. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN ở địa phương. Trước hết làm tốt công tác giáo dục QP-AN, làm cho cán bộ, nhân dân nhận thức đúng và rõ hơn về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân, sự kết hợp của 2 nhiệm vụ chiến lược - xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng công tác phối hợp. Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thường xuyên phối hợp tổ chức luyện tập, diễn tập KVPT, ứng phó với thiên tai, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn… Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ.

Theo Baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


ISO

ISO9001

dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction