DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh vận tải (KDVT) trên địa bàn tỉnh có bước phát triển khá mạnh mẽ. Tính riêng vận tải hành khách đường bộ, đến nay toàn tỉnh có 225 phương tiện tham gia hoạt động trên các tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt và 650 xe hoạt động taxi, 100% được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Kết quả đó đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH nhưng cũng đặt ra nhiệm vụ nặng nề trong công tác quản lý của ngành GT-VT với mục tiêu đảm bảo hoạt động KDVT ngày càng đi vào nề nếp, các đơn vị vận tải chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo TTATGT.

Tuyến xe buýt được mở phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân các huyện, thành phốtrong tỉnh.

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, từ đầu năm đến nay, phòng Quản lý vận tải đã phối hợp với các phòng chuyên môn chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Sở GT-VT ban hành các văn bản hướng dẫn, tuyên truyền, chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị KDVT nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động KDVT nhất là các quy định mới được sửa đổi, ban hành. Trong đó, chú trọng việc yêu cầu  các đơn vị vận tải kê khai giảm giá cước vận tải bằng xe ô tô; xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải khách trong dịp lễ, tết;  rà soát tình hình quản lý, sử dụng lái xe hạng FC; quản lý và kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh;  xử lý vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình; đôn đốc việc khám sức khỏe cho đội ngũ lái xe ô tô KDVT...

Để bình ổn giá cước vận tải, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, phòng quản lý vận tải đã tham gia đoàn kiểm tra giá cước vận tải của Bộ Tài chính và tiến hành kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước của 24 đơn vị KDVT khách trên toàn tỉnh, yêu cầu các đơn vị giảm giá cước phù hợp với giá xăng dầu cùng thời điểm. Kết quả, 24/24 đơn vị đã giảm giá phù hợp theo quy định. Đặc biệt, với sự tham mưu của phòng Quản lý vận tải Sở GT-VT đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tổng kiểm tra toàn diện hoạt động KDVT bằng ô tô trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra 28 doanh nghiệp KDVT đã đình chỉ hoạt động 1 đơn vị; yêu cầu sáp nhập 1 đơn vị vận tải khách; thu hồi có thời hạn 1 tháng 18 phù hiệu và lập biên bản xử lý vi phạm 43 trường hợp với tổng số tiền vi phạm trên 60,5 triệu đồng. Trong đó, riêng xử lý vi phạm về niêm yết giá cước và chất lượng dịch vụ vận tải 8 trường hợp, với số tiền vi phạm 28 triệu đồng.

Nét mới trong công tác quản lý vận tải được Sở GT-VT triển khai trong 9 tháng qua là cấp đăng ký kinh doanh cho 8 đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị ký cam kết không chở quá tải trọng hàng hóa cho phép khi tham gia giao thông. Hướng dẫn thủ tục công bố và công bố lại các bến xe khách trong toàn tỉnh. Đối với hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt, để phục vụ cho an sinh xã hội,  9 tháng qua, Sở GT-VT đã ký hợp đồng với 2 công ty hoạt động vận tải khách để khai thác 2 tuyến xe buýt và điều chỉnh hành trình 1 tuyến buýt với tần xuất trung bình 20-30 phút/lượt từ thành phố Hòa Bình đi các huyện: Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ và Mai Châu. Trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương cho lập quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe ô tô và bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...

 Theo đồng chí Lê Ngọc Quản, Phó Giám đốc Sở GT-VT, nhằm tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động KDVT trên địa bàn theo quy định, trong thời gian tới, ngành GT-VT sẽ kiên quyết thu hồi, không cấp mới giấy phép kinh doanh cho các DN vận tải không đủ điều kiện hoạt động.  Kiểm tra, hướng dẫn các bến xe khách đầu tư, nâng cấp, cải tạo bến để công bố các bến xe đạt chuẩn theo quy định trong năm 2015. Thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị KDVT các quy định mới của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong hoạt động quản lý, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện việc trích xuất thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, qua đó chấn chỉnh, nhắc nhở và kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm. Lập Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe ô tô và bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt cuối quý IV/2015 và trong năm 2016. Tổ chức tập huấn người điều hành vận tải cho các đơn vị KDVT trong tỉnh. Yêu cầu các đơn vị KDVT ký cam kết chở hàng hóa, hành khách đúng tải trọng theo quy định...

Theo Baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617360
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1047
528
9826
1956058
1575
87773
3617360

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 14:37
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction