DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Năm 2015, tình hình khiếu nại - tố cáo (KN-TC) trên địa bàn huyện Lương Sơn có nhiều diễn biến phức tạp. ở một số xã như: Thanh Lương, Tân Vinh, thị trấn Lương Sơn... tiếp tục có công dân khiếu nại đông người, có đơn kéo dài, vượt cấp. Đơn cử như vụ 64 hộ dân thôn Gò Mu, xã Thanh Lương khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ô nhiễm môi trường của một số doanh nghiệp trên địa bàn xã; phản ánh của 27 hộ dân xóm Rụt, xã Tân Vinh về việc nhà máy khai thác quặng THT gây ô nhiễm môi trường; KN-TC của công dân tiểu khu 3, tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn về việc thu hồi đất và việc thực hiện dự án nhà máy gạch tuynel Đại Hưng tại tiểu khu 4, việc đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Trạm thu phí quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - TP Hòa Bình...

Để thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết KN -TC, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo, giao các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt việc tiếp công dân, kiểm tra, rà soát, kịp thời giải quyết đơn, thư KN -TC không để tồn đọng, kéo dài.

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho lãnh đạo huyện trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư KN -TC, Thanh tra huyện Lương Sơn đã bám sát các văn bản của ngành và nhiệm vụ do Chủ tịch UBND huyện giao để triển khai thực hiện; phối hợp với Ban Tiếp Công dân thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện. Trong năm, huyện đã tiếp 99 lượt công dân đến KN -TC, kiến nghị, phản ánh, tăng 125% so với năm 2014. Đồng thời tiếp nhận, xử lý 136 lượt đơn các loại với 114 vụ việc, tăng 47 đơn, bằng 157%, tăng 56 vụ việc, bằng 197%  so với năm 2014. Trong đó có 104 lượt đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh với 90 vụ việc; 26 lượt đơn tố cáo với 24 vụ việc; 6 lượt đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện chính sách đối với người có đất bị thu hồi; tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân; tố cáo các sai phạm trong quản lý hành chính, quản lý KT -XH; phản ánh về việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo chưa nghiêm... Đơn, thư tiếp nhận đều được xem xét, phân loại, xử lý kịp thời. Qua xem xét, phân loại xử lý, Thanh tra huyện đã tham mưu chuyển các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết 128 đơn với 113 vụ việc; đề nghị Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thụ lý, tiến hành xác minh 2 đơn với 1 vụ việc. Qua theo dõi việc giải quyết đơn, thư, trên cơ sở phân loại, xử lý đơn, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn đã giải quyết 62/134 đơn với 90 vụ việc. Số đơn và vụ việc còn lại đang tiếp tục đôn đốc giải quyết. Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Cùng với quan tâm giải quyết đơn, thư KN -TC, huyện đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về KN -TC. Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Tư pháp, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý và các cơ quan thực hiện Đề án 1133 tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về tiếp công dân, KN-TC, phòng, chống tham nhũng, đã tổ chức 23 cuộc tuyên truyền tại 20 xã, thị trấn, thu hút 1.600 lượt người tham dự. Qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền và nghĩa vụ trong việc chấp hành pháp luật về KN -TC, phòng-chống tham nhũng, thực hiện đúng quy định pháp luật về KN -TC góp phần vào giữ gìn ổn định tình hình AN -TT tại địa bàn.

Theo Baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630321
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
361
5551
12172
1972018
14536
87773
3630321

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 01:52
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction