DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 18/1/2016, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Dự hội nghị có Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng đại diện các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Lãnh đạo UBND, Công an các xã, thị trấn trong huyện.

SEP CHI TRAO GIAY KHEN12

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Năm 2015, UBND huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và  của tỉnh  về công tác bảo đảm an ninh trật tự  trên địa bàn. Công tác chỉ đạo, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đổi mới, phù hợp với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Quy chế phối hợp được chú trọng; công tác dân vận được tăng cường đi đôi với củng cố các mô hình  an ninh tự quản, nhân rộng các điển hình tiên tiến và tăng cường xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Qua đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân được nâng lên.

Lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, do vậy tình hình an ninh trật tự  trên địa bàn được giữ vững ổn định, đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội.

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong năm 2016, huyện Lương Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác giỡ gìn an ninh trật tự; Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT; Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp; Xây dựng mới và củng cố các mô hình tự quản, các cụm an ninh giáp ranh, cụm an toàn địa bàn; Xây dựng lực lượng công an huyện, công an xã, thị trấn, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; Kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến trông phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại Hội nghị Đại tá Phạm Xuân Tuy, Phó giám đốc Công an Tỉnh Hòa Bình đánh giá cáo kết quả công tác của toàn lực lượng công an huyện Lương Sơn trong năm 2015 nhất là việc xây dựng các mô hình tự quản, các câu lạc bộ… Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới lực lượng công an cần làm tốt một số nhiệm vụ: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân về vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị tạo nên sức mạnh tổng hợp  bảo vệ ANTQ; Tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời những gương người tốt việc tốt trong phong trào; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa với các mô hình: Tổ hòa giải; tổ tự quản, tự phòng ngừa. Thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; Xây dựng và củng cố lực lượng công an xã, coi đây là lực lượng chủ chốt đảm bảo ANTT trên địa bàn cơ sở.

Tại hội nghị, đã có 1 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 26 tập thể và 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và của UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015./.

Nguyễn Vân

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614503
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1421
1845
6969
1956058
86491
54375
3614503

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 23:30
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction