DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 1/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến, chuyên đề tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB), 6 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối với 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố.

IMG 3556Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tiếp công tỉnh báo cáo tình hình TCD, xử lý đơn thư KN- TC, kiến nghị, phản ảnh liên quan đến đất đai, GPMB trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh trình bày báo cáo tình hình kết quả công tác TCD, giải quyết KN- TC liên quan đến đất đai và GPMB trên địa bàn tỉnh từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất 5% và đất nông nghiệp chưa giao cho UBND cấp xã quản lý và tình hình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối phức tạp, một số đoàn khiếu kiện đông người vượt cấp lên tỉnh, trung ương. Nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quản lí đất đai, bồi thường GPMB một số dự án. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành ở tỉnh và các huyện, thành phố đã thường xuyên chỉ đạo, sắp xếp thời gian tiếp công dân, nắm tình hình chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc, đơn thư khiếu nại của công dân, vì thế tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp đã được kiểm soát, không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 251 đoàn  gồm 694 lượt công dân, trong đó có 21 đoàn đông người. Nội dung công dân KN- TC kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai là 114 đoàn.  Tiếp nhận 444 đơn thư các loại, trong đó có 213 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trên 100 quyết định giải quyết KN- TC của công dân, trong đó trên 90% quyết định liên quan đến đất đai, GPMB tại các huyện, thành phố. Hiện, trên địa bàn tỉnh còn 15 vụ KN-TC tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai.

IMG 3562

Đồng chí Nguyễn Đình Đua – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận

Tại hội nghị đã có 5 huyện, thành phố và 4 sở, ngành tham gia ý kiến thảo luận nêu lên những khó khăn trong việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài ở địa phương, đồng thời đề xuất, xin ý kiến một số giải pháp giải quyết trong thời gian tới.

Tham gia thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Đình Đua, Phó chủ tịch UBND huyện đã nêu những kết quả đạt được, theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Ban tiếp công dân huyện Lương Sơn đã tiếp 85 lượt công dân, tiếp nhận và phân loại xử lí 124 đơn thư, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, GPMB. Đã giải quyết xong 82 đơn đạt 66%, đang tiếp tục giải quyết 42 đơn. Riêng  các vụ việc khiếu nại kéo dài đã được huyện bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh để tiếp tục giải quyết, đồng thời thành lập tổ công tác tích cực tuyên truyền vận động người dân chấp hành. UBND huyện Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo, có giải pháp để huyện Lương Sơn giải quyết dứt điểm, thấu đáo các vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, tuy nhiên vẫn còn 15 vụ việc khiếu kiện kéo dài chưa được giải quyết, công tác phối hợp chưa được chặt chẽ dẫn đến hiểu quả đạt thấp, đặc biệt là các khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù GPMB. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành duy trì tốt lịch tiếp công dân; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp trong  giải quyết khiếu nại, tố cáo, rà soát lại các vụ việc tồn đọng kéo dài, tham mưu, đề xuất giải pháp giải quyết, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong hoạt động tiếp công dân và giải quyết KN-TC…/.

 

TH

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614738
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
178
1478
7204
1956058
86726
54375
3614738

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-30 04:42
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction