DICHVUCONG

  1. Về lịch sử văn hóa:

Xã Cư Yên là tên gọi của một vùng đất đã trải qua quá trình phát triển lâu dài, gắn liền với quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Nằm trong vùng đất có nền văn hóa lâu đời, lại là vùng đất quan trọng có tính chiến lược về quân sự, chính trị, tại Cư Yên đã sớm hình thành một nền văn hóa đa dạng, vừa có tính dung nạp, vừa có sức lan tỏa.

Hơn 80 năm là thuộc địa của thực dân Pháp, nhưng với truyền thống yêu nước, việc giữ gìn văn hóa bản địa ở Cư Yên vẫn luôn được trú trọng, đồng bào dân tộc Mường ở Cư Yên vẫn gìn giữ được bản sức văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

               Trong sinh hoạt văn hóa, đến nay người dân Cư Yên đã bớt đi nhiều hủ tục lạc hậu, hòa nhịp chung với đời sống văn minh. Ngày nay việc cưới hỏi đã được thực hiện theo nếp sống mới, thể hiện được sự văn minh trong cuộc sống hiện đại, các hủ tục không còn rườm rà như trước, trai gái tim hiểu yêu đương nhau nên vợ, nên chồng và không còn thách cưới. Trong phong tục ma chay vẫn gìn giữ được phong tục tốt đẹp của người Mường, tang lễ do thầy mo chủ trì, hình thức chịu tang của con cái trong nhà không khác nhiều so với người Kinh. Về văn hóa tín ngưỡng, trước đây Cư Yên có 5 ngôi đình gồm đình Làng Hang, đình Làng Gừa, đình Giếng Xạ, đình Suối Rè và đình Rậm Mý. Do thời gian, cộng với chiến tranh tàn phá, các ngôi đình của Cư Yên cho đến nay không còn dấu tích, song trong tâm thức của người Cư Yên vẫn tôn thờ những vị thần, bậc tổ tiên có công khai làng, mở đất như một giá trị văn hóa truyền thống có từ hàng ngàn đời nay. Lễ hội là một trong những hoạt động văn hóa  tinh thần chủ yếu của người dân Cư Yên được diễn ra hàng năm vào các dịp đầu xuân và thường được tổ chức vào ngày mồng 3, mồng 4 tháng Giêng tại những nơi trung tâm làng, xã.

           1.2. Về điều kiện tự nhiên: Cư Yên là một vùng đất nằm về phía Đông nam huyện Lương Sơn, trên bản đồ tỉnh Hòa Bình, xã Cư Yên có chiều dài 6km, chiều rộng 3km, diện tích đất tự nhiên khoảng 14km2, cách quốc lộ 6 và quốc lộ đường Hồ Chí Minh khoảng 3 km. Xã Cư Yên phía Đông giáp xã Liên Sơn, phía Tây giáp xã Hợp Hòa, Tân Vinh, phiá Bắc giáp xã Nhuận Trạch, phía Nam giáp xã Tiến Sơn và xã Cao Răm. Bao quanh xã là con suối cái lớn chảy từ đồi Bù xuống và một con suối nhỏ chảy từ đỉnh 833 cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Xã Cư Yên là một vùng đất bán miền núi và trung du, có nhiều tiềm năng thế mạnh, đặc biệt là khai thác khoáng sản, lâm sản và sản xuất hàng hóa nông sản. Về khí hậu, Cư Yên cũng có những đặc điểm tiểu vùng khí hậu như các xã lân cận.

         1.3. Về Dân số: Xã Cư Yên hiện có 14 xóm với 921 hộ và 4214 nhân khẩu, có hai dân tộc cùng sinh sống là dân tộc Mường chiếm 76,6%, dân tộc Kinh chiếm 23,4%.

        Mục tiêu phát triển kinh tế xã - hội thời gian tới là: Phát triển mạnh nông nghiệp hàng hoá,  phát triển nông thôn theo tiêu trí về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững theo hư­ớng công nghiệp hóa nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ thư­ơng mại, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất coi trọng nông sản chất lượng cao, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy nội lực sẵn có của địa phương, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, tích cực xoá đói giảm nghèo, tăng cường bổ sung xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư­ để kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập cao và ổn định. Nâng cao dân chí, tăng cư­ờng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành chủ trư­ơng, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hoá xã hội và đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lư­ợng đào tạo ở 3 cấp học; y tế, văn hoá luôn được đẩy mạnh và phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa  dân tộc. Thực hiện xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh, đảm bảo duy trì, giữ vững ANCT - TTATXH, củng cố quốc phòng toàn dân, công tác quân sự địa phư­ơng.

 2. Thông tin cá nhân các đồng chí lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Anh Đào

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

0966696626 

2

Nguyễn Chí Hoàng

Phó bí thư đảng ủy, 

0975791483

3

Phùng Văn Tiến

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND xã

01687441961

4

Nguyễn Đức Thân

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

0911121558

5

Hoàng Tùng

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã

0981101171

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1907356
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
503
5821
16083
222827
162150
109690
1907356

Your IP: 34.201.9.19
2020-10-28 02:05
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction