Tổng hợp tin

1. Tên đơn vị: Phòng Lao động – TB&XH huyện Lương Sơn

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Lao động –TB&XH là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động việc làm, đào tạo dạy nghề, công tác người có công và xã hội. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện; Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – TB&XH tỉnh.

3. Lãnh đạo phòng:

- Ông: Trần Xuân Phúc - Trưởng phòng - Số điện thoại liên hệ: 0984.371.952

- Bà: Đỗ Kim Cúc - Phó trưởng phòng -  Số điện thoại liên hệ:  0988.844.725

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Vũ Chi