DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 6/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/7/ 2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Dự tại điểm cầu huyện  Lương Sơn có đ/c Bùi Quang Toàn – Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng chức năng của huyện.

HNTT 6.8.2020

Lãnh đạo huyện Lương Sơn nêu ý kiến tại điểm cầu của huyện

Tính đến ngày 31/7, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân là 1.455,98 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và 32,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.Trong đó: Vốn cân đối ngân sách tỉnh đã giải ngân được 887,4 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương trong nước đã giải ngân 456,678 tỷ đồng, đạt 37,7% kế hoạch vốn năm 2020 của HĐND tỉnh và Thủ tướng giao; vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 73,29 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch vốn giao; Vốn bổ sung kế hoạch năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách TƯ năm 2018 giải ngân 36,6 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch vốn giao.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp hơn so với bình quân chung của cả nước. Ngoài việc ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm cho tiến độ thi công các công trình bị ảnh hưởng, còn có nguyên nhân về cơ chế, chính sách, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vẫn còn vướng mắc người dân chưa đồng thuận, nguồn thu từ sử dụng đất chưa đảm bảo theo kế hoạch....

Đối với huyện Lương Sơn, tổng vốn được giao 259.989 triệu đồng, đã giải ngân được 69.433 triệu đồng đạt 26,7% kế hoạch, tính theo giao vốn, định mức và không tính nguồn vốn giao công trình kè chỉnh trị sông Bùi thì giải ngân các công trình còn lại đạt 67,2% và dự kiến đến 30/9 đạt 100% KH giao vốn. Riêng công trình kè chỉnh trị sông Bùi do được giao kế hoạch vốn muộn (3/ 6/2020) nên đến nay huyện mới tiến hành đấu thầu xong đơn vị tư vấn và phải đến tháng 11 mới  lựa chọn được đơn vị thi công dự án. Nguồn vốn Chương trình xây dựng NTM, đến 31/7 huyện đã giải ngân được 17.545 triệu đồng đạt 59% kế hoạch; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giải ngân được 3.675 triệu đồng, đạt 66% kế hoạch.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tăng cường đôn đốc các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến 30/9 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 60% kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH-ĐTtham mưu UBND tỉnh điều chuyển nguồn vốn ODA, vốn ngân sách T.Ư ở những dự án khó giải ngân sang cho dự án khác. Các huyện, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương...

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction