DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 29/10, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 10, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.

PH 29.10.2020

Toàn cảnh phiên họp

Trong tháng 10, tình hình kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, sản suất nông nghiệp, thu ngân sách, sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 212 tỷ đồng đạt 57% dự toán huyện giao, trong đó, thu từ thuế phí 185,2 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 26,9 tỷ đồng, đạt 13,5% dự toán huyện giao, tăng 34,7% so với cùng kỳ. Công tác quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường, đến nay đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của 11/11 xã, thị trấn và cấp huyện; ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai với số tiền 90 triệu đồng; xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và hoạt động khai thác khoáng sản trái phép 95 triệu đồng. Huyện  tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác GPMB 11 dự án. Trong tháng 10 đã thu hút được 3 dự án mới đầu tư vào địa bàn với số vốn đăng ký trên 5000 tỷ đồng. Thành lập mới 1 HTX với số vốn 10 tỷ đồng. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, sự nghiệp thể thao, văn hóa, phát thanh- truyền hình tiếp tục được duy trì; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.

Tại phiên họp, các thành viên UBND huyện đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cho người dân; xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác đầu tư, giải ngân vốn các công trình XDCB; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh yêu cầu các phòng, ban, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong 2 tháng cuối năm. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đôn đốc thu ngân sách, giải quyết nợ đọng thuế, phí đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, tiến độ xây dựng các công trình, đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; tiếp tục triển khai việc cấp GCNQSDĐ cho người dân; thực hiện công tác GPMB các dự án; tổ chức kiểm tra, quản lí trật tự xây dựng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, SXKD hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục năm học 2020-2021, thẩm định chất lượng đối với các trường trong kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020. Tuyên truyền các cơ sở SXKD thực phẩm thực hiện tốt các quy định về ATTP; hướng dẫn chỉ đạo phòng chống dịch Covd-19 và các loại dịch bệnh theo mùa. Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, giải quyết chế độ chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội thường xuyên, kịp thời. Tổ chức chấm điểm, bình xét thi đua năm 2020; duy trì lịch tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN-TC của công dân. Tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, xử lí tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND cùng các phòng chuyên môn chủ động chuẩn bị tốt nội dung các tờ trình, báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện sắp tới./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction