Chính sách ưu đãi

Ưu đãi  tiền thuê đất tại các khu công nghiệp

 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình              

Một câu hỏi thường xuyên của các nhà đầu tư thuê đất trực tiếp trong khu công nghiệp, đó là thuê đất trong khu công nghiệp có được ưu đãi gì hơn so với ở ngoài khu công nghiệp.  Tại danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có quy định: các khu công nghiệp đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, và dự án đầu tư tại các khu công nghiệp nói trên thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Tuy nhiên, kể từ khi Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, mở rộng khu công nghiệp đã có trong quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp  (Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP). Không còn khu công nghiệp nào do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam, trong mục trả lời bạn đọc, (http://www.khucongnghiep.com.vn/traloi/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/651/Default.aspx) đã nêu rõ: các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định do Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP đủ điều kiện hưởng các ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Như vậy, tất cả các khu công nghiệp đã được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, mà đến thời điểm 17/7/2013 gồm có khu công nghiệp Lương Sơn và khu công nghiệp Bờ Trái sông Đà, đều được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nêu trên. Các khu công nghiệp còn lại, do thuộc các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ, đều thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và được hưởng ưu đãi theo địa bàn ưu đãi đầu tư./.

 

Theo ipshoabinh.gov.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Administrator