DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 9/11, Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã về làm việc với BTV Đảng ủy xã Tân Vinh về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Cùng đi có lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

IMG 4781

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu  chủ trì buổi làm việc

Xã Tân Vinh có 1.117 hộ, 4.663 nhân khẩu chia làm 10 xóm, dân tộc Mường chiếm 70%, dân tộc Kinh 30%. Đảng bộ xã có 14 Chi bộ với 170 đảng viên. Trong đó, 9 chi bộ xóm, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ cơ quan. Hiện xã còn 1 xóm trắng đảng viên là Tân Lập.

Theo báo cáo, thời điểm tháng 8/2015, Đảng bộ xã có 2 xóm Tân Hòa và Tân Lập chưa có chi bộ và trắng đảng viên. Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực chỉ đạo, đến tháng 10/2015, Đảng bộ xã Tân Vinh đã thành lập thêm được Chi bộ Tân Hòa với 3 đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, chuyển sinh hoạt về địa phương. Đồng thời, Đảng ủy xã giới thiệu 2 đảng viên Chi bộ cơ quan về tham gia sinh hoạt. Từ khi được thành lập đến nay, Chi bộ đi vào hoạt động và phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị ở địa phương. Chi bộ đã trú trọng công tác phát triển đảng, đã cử 2 quần chúng ưu tú theo học lớp nhận thức về đảng.

Đối với xóm Tân Lập là xóm trắng đảng viên duy nhất hiện nay, Đảng ủy xã đã giao cho Chi bộ Nước Vải là đơn vị liền kề giúp đỡ tìm nhân tố cho theo học lớp nhận thức về Đảng, đến nay đã cử được 1 quần chúng là Phó trưởng xóm, công an viên đi học, Đảng ủy xã đã giao cho Chi bộ Nước Vải theo dõi, bồi dưỡng kết nạp vào cuối năm nay. Vì không có tổ chức Đảng nên việc thành lập và hoạt động của các tổ chức đoàn thể như: Thanh niên, phụ nữ, CCB, nông dân gặp nhiều khó khăn và hoạt động kém hiệu quả. Trên địa bàn xã còn 2 xóm chưa thành lập được tổ chức Đoàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân, khó khăn trong việc xóa xóm trắng đảng viên, đồng thời tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở hiện nay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu yêu cầu Đảng ủy xã Tân Vinh sớm có giải pháp cụ thể xóa  xóm trắng về đảng viên ( có thể sát nhập xóm Tân Lập với xóm Nước Vải), cần xây dựng kế hoạch phát triển đảng trong cả giai đoạn (2015-2020); nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, quan tâm công tác quy hoạch cán bộ, bám sát cơ sở; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chị thị 05 của BCT về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai, thực hiện có hiểu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2017; Thực hiện việc cắm chỉ giới đường đỏ các di tích LSVH và các dự án đầu tư trên địa bàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nếp sống văn hóa công sở; thực hiện cải cách hành chính. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung  đổi mới phương thức hoạt động để thu hút hội viên, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội; chỉ đạo các xóm tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông, vụ xuân, mở rộng và phát triển các mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân; chủ động phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi; đảm bảo vệ sinh ATTP; tổ chức tổng kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, xây dựng đảng, đoàn thể năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; triển khai có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình giảm nghèo bền vững; tích cực vận động nhân dân tham gia BHYT, bảo vệ môi trường; giữ gìn ANTT trên địa bàn…/

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617545
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1232
528
10011
1956058
1760
87773
3617545

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 16:09
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction